Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Kutter i fødestuer

Færre får føde i Odda og Lærdal. De får bare jordmødre på fødestuene. Føde-avdelingen i Nordfjord forsvinner.

Regjeringen har lenge diskutert hva de skal gjøre med flere av de små sykehusene i landet. Nå har helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bestemt seg for å kutte i noen føde-avdelinger. Tidligere har det vært en gynekolog i tillegg til jordmødre ved noen mindre sykehus. Det gjaldt sykehusene i Odda i Hordaland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Men Helse-direktoratet mener at slike forsterkede fødestuer ikke fungerer. Kvinnene risikerer å ikke få god nok hjelp hvis det skjer noe. Gynekologen kan få for lite trening. Det skiftes ofte på hvem som jobber der.

Nå blir det bare jordmødre på de to fødestuene. Bare de som ventes å føde uten problemer, får føde der. De andre sendes rett til større sykehus i byene, har ministeren bestemt.

Fødeavdelingen i Nordfjord forsvinner. Den skal slås sammen med føde-avdelingen i Volda neste år. Det blir isteden en fødestue med jordmødre i Nordfjord. Fødestua i Lærdal står i fare. Det kan bare fortsette hvis kommunene klarer å ansette mange nok jordmødre.

Strøm-Erichsen sier at hun vil sikre god kvalitet. Hun vil også ha stabile fagmiljøer, skriver nyhetsbyrået NTB.

Både i Nordfjord/Eid og i Lærdal vil de fortsatt jobbe med akutte pasienter på indremedisin. Der jobber de med hjerte-problemer, lunger og tarmer. I Lærdal beholder ministeren ortopedi-avdelingen. Det er blant annet fordi avdelingen får inn pasienter også fra andre steder i landet. På ortopedisk avdeling tar de imot pasienter som har brukket noe.

Senterpartiet (Sp) er ikke fornøyd med kuttene. Det er spesielt Nordfjord som har vært vanskelig. Partiet Venstre i kommunen Eid i Nordfjord er skuffet.

– Vedtaket betyr at Regjeringen starter å bygge ned lokal-sykehuset på Eid. Begrepet «lokalsykehus» blir nå tømt for innhold, sier Alfred Bjørlo i Eid Venstre til nyhetsbyrået NTB.