Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Mange unge er borte fra skolen

Nesten 9.000 elever i 10. klasse er borte fra skolen i mer enn 15 dager.

Elever på ungdomsskolen er mye borte fra skolen. Det viser tall for fravær fra Utdannings-direktoratet. Hver sjuende elev i 10.klasse er borte fra skolen i mer enn tre uker. Nesten 9.000 elever er borte fra skolen mer enn 15 dager.

Det er også mange som er borte mye lenger. Omtrent 2.400 elever er borte mer enn seks uker.

Hvorfor er elevene borte? Det har direktoratet undersøkt. Forskjellene i fravær er små mellom gutter og jenter. Mange elever som har foreldre med lite utdanning og som tjener lite, er blant dem som er borte.

Det er også mange elever som er mye borte som har behov for ekstra hjelp i skolen.

Barn er født i Norge og som har foreldre som er innvandrere, er mindre borte enn andre. Elever som har kommet til Norge fra utlandet, har litt høyere fravær.

Elevene er spurt om hvorfor de slutter på skolen. De sier at de er ensomme. Det er en viktig årsak til at folk slutter på skolen det første året på videregående.

Forskjellen mellom fylkene er stor. En elev på 10. trinn i Finnmark er i snitt borte ni dager og åtte timer. Det er tre dager mer enn for hele landet.

I Sogn og Fjordane har elevene det laveste fraværet. Der har en elev i snitt fire dager og to timer fravær.

Myndighetene vil ha en oppfølgingsplikt for skolene. Det sier Jan Tore Sanner. Han er kunnskaps- og integreringsminister. Han ønsker at skolene skal få oversikt raskt over hvor mye elever er borte.