Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Mener noen må ta ansvaret for barn på internett

I dag er det mer enn 70 aktører ulike som jobber med barns digitale liv. Barneombudet mener noen må ta styringen.

Barneombudet mener ett departement må ha ansvar for barns digitale liv. I dag jobber mer enn 70 organisasjoner og offentlige etater med dette. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

– Det er et lappeteppe. Det må sys sammen. Det må få en tydelig innramming, sier Inga Bejer Engh. Hun er barneombud i Norge. Barneombudet skal jobbe for barns rettigheter. De jobber også for at barns meninger blir hørt. Nå vil de mer samarbeid på nett.

Bejer Engh advarer mot å fortsette som det gjøres i dag. Dagens ordning kan bety både dobbelt-arbeid og at noe glemmes. Det er faren ved at alle har sine egne prosjekter. Derfor må de samarbeide om barns digitale liv, mener hun.

– Jeg mener vi trenger en klar og tydelig plassering av ansvaret. Det bør være hos ett departement, sier Bejer Engh.

I dag er planer og tiltak spredt utover flere departementer.

Les også: Ber foreldre tenke seg om før de deler bilder av barna

Bejer Engh vil ha et nytt lovverk. Hun vil at digitale medier skal pålegges å fjerne ulovlig innhold innen en frist. Hun ønsker også at barn og ungdom skal få ett tilbud for å få god hjelp. Det må være lett tilgjengelig.

Noen av tjenestene som finnes er:

slettmeg.no

Kors på halsen

Kripos

Stopp hatprat

Ung.no

Én av fire norske barn har hatt en dårlig opplevelse på nett det siste året. Det viser en undersøkelse fra den europeiske union (EU).

Bejer Engh mener det kan være vanskelig å finne fram til rett tilbud. I dag er det over 50 ulike tilbud hvor barn kan ta kontakt for å få hjelp.

– Det gis mye i statsbudsjettet. Men det deles ut som «småpenger». Det gis til mange forskjellige digitale hjelpe-tjenester. Penger til offentlig, kvalitets-sikret hjelp må prioriteres. Det sier Bejer Engh.

Onsdag arrangerer Barneombudet et møte. Der deltar mange viktige politikere. Det gjør også 35 av de aktørene som jobber med barns digitale liv. De sosiale mediene Facebook og Instagram deltar også.

IKT-Norge støtter ønsket til Bejer Engh. De mener ansvaret bør ligge hos Barneombudet. Da mener de ansvaret for å sikre at det samarbeides.

– Det mener vi fordi Barneombudet er de eneste som kun tar barnas perspektiv. De har også barnefaglig kompetanse, sier Heidi Austlid. Hun er administrerende direktør i IKT-Norge.

Hun sier næringen skal være med på å ta ansvaret. De skal jobbe systematisk for å gjøre barns digitale liv tryggere.