Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Røykelover bra for barn

Røyking forbudt på steder der det er mye folk, er bra for barns helse. Det viser ny forskning.

– Vår forskning viser at røykeforbud er en effektiv måte å beskytte helsen til våre barn på, sier Jasper Ben. Han jobber ved Centre for Population Health Sciences ved universitetet i Edinburgh. Det er i Skottland.

Røykeforbudet har gjort at det har blitt 10 prosent færre for tidlig fødte barn, skriver nyhetsbyrået NTB.

Europeiske og amerikanske forskere har undersøkt hvilken effekt røykeforbud har hatt på folkehelsen. De forteller om sine funn i siste utgave av legetidsskriftet The Lancet.

Resultatene av røykeforbud er forskjellig fra land til land. Men det som er likt, er at det er bra for barns helse, mener forskerne,

LES MER HER: Nei til røyking hjemme hos barn

Forskerne har blant annet undersøkt informasjon om mer enn 2,5 millioner fødsler og nærmere 250.000 innleggelser på sykehus. Innleggelsen har kommet som følge av astma-anfall. Denne informasjonen er sammenlignmet med hvilke røykelover de enkelte land har.

De har sammenlignet funn i fem undersøkelser fra områder der det er røykelover i USA, og seks tilsvarende studier i europeiske land.

Det blir færre fortidligfødte og færre innleggelser som følge av astma-anfall. Det skjer innen ett år etter at røykeforbudet gjelder, sier de.

– Vår undersøkelse gir klare bevis for at røykeforbud har en stor effekt på helsen til barn. Det gjelder både i forhold til dødfødsler og barns helse generelt, sier Been.

 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør 6 millioner mennesker i året på grunn av røyking.,600.000 av dem dør fordi andre i deres nærhet røyker.

Dersom utviklingen fortsetter, vil 8 millioner mennesker dø årlig som følge av tobakk i 2030, viser WHOs beregninger.

Bare 16 prosent av verdens befolkning lever i dag i land og områder der det er innført røykelov. 40 prosent av verdens barn utsettes for passiv røyking ofte, ifølge WHO.