Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Slik skal psykisk syke få bedre hjelp

Folk med psykisk sykdom skal få raskere og bedre hjelp. Slik vil regjeringen bedre helsetilbudet for folk.

En time her, en time der. Ventetid for psykolog eller lege. Få som følger opp, slik at problemene blir større. Slik kan behandlingen være for noen med psykisk sykdom. Det vil regjeringen gjøre noe med. De vil at en person skal følge behandlingen, fra start til slutt.

– Vi må stille like strenge krav til oppfølging av psykisk syke som vi gjør for folk med kreft. Det sier Sveinung Stensland til nyhetsbyrået NTB. Han er med i partiet Høyre.

Han forklarer at folk som sliter med rus eller psykisk helse, har ekstra behov for hjelp. De trenger oversikt og at de vet hva som skal skje.

– Motivasjonen kan fort glippe i starten av en behandling, sier han.

I dag får folk med psykisk sykdom veldig ulik tilbud om behandling. Mange venter for lenge før de får hjelp. Dermed oppdages problemene for sent. Det tar for lang tid før det blir klart hva folk feiler. Dermed får de heller ikke den behandlingen og oppfølgingen de trenger.

Det skal den nye ordningen endre på. Det kalles pakkeforløpet. Det skal starte opp til høsten.

– Mange pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser ønsker å si mer om behandlingen sin, forklarer Stensland.

Han mener pakkeforløp kan bidra til mer forutsigbarhet. Det blir også mindre venting. Dermed kan flere får riktig og god hjelp.

Det finnes allerede et pakkeforløp for pasienter med sykdommen kreft. Snart får også kronisk syke med muskel- og skjelettplager det samme.

Partiene i regjering lover å lage pakkeforløp for flere sykdommer og lidelser. Det gjelder blant annet hjerneslag, behandling av smerte, utmattelse, rus og psykisk helsevern.