Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Ulikheten i levealder øker igjen

Ulikheten i helsa til rike og fattige øker igjen. De rike lever lenger.

Folk med høy utdannelse og god inntekt lever lengst. Slik har det vært lenge. Men helsa til folk flest blir stadig bedre. I mange land i Europa blir ulikheten mellom fattige og rike fortsatt mindre.

Men i Norge øker forskjellene igjen.

– Forskjellene blir større, sier Bjørn Heine Strand til NTB. Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI har laget en ny Folkehelse-rapport i 2018. Den viser en endring etter 2010.

– Fra 2000 til 2009 så vi at ulikhetene flatet ut. Vi så også at forskjellene minket. Men så ser vi en økning i forskjellene igjen etter 2010, forklarer Strand.

Han er overrasket og bekymret.

– Vi vet ikke helt årsaken, sier han.

Forskjellen i alder er på fem til seks år. De med lengst utdanning, lever så mye lenger enn de med lavest utdanning.

Nordmenn er ganske sunne jevnt over. Vi blir blant de høyeste i verden. Kvinner blir i snitt 84 år gamle. Menn blir 81 år gamle.

Men det er også store forskjeller mellom fylkene, kommunene og i de største byene. Ulikhetene gjelder særlig for menn. I Oslo er det opp til åtte års forskjell i ulike bydeler. I Bergen og Stavanger er det forskjeller på tre til fire år. I Trondheim er forskjellen på omtrent ett år.

Ulikhetene skyldes at folk har ulike liv. Det handler om vaner, sier Strand.

– De som har lengre utdanning og høyere inntekt spiser ofte sunnere og er mer fysisk aktive. Ikke minst er det røyking som skaper de store sosiale helseforskjellene, sier Strand.

De som bare har grunnskolen, røyker oftere. Det er fem ganger flere røykere i denne gruppen, enn blant dem som har gått høyskole og universitet.

Strand mener det er for enkelt å skylde på folk selv for at de røyker.

– Dette henger tett sammen med forhold i samfunnet, kultur og påvirkning, sier Strand.

Han mener staten må gjøre mer for å endre på folks helse. Tiltak som hjelper er for eksempel røykeloven, aldersgrenser for kjøp av alkohol, vaksine for alle barn og gratis kontroller for gravide.

Camilla Stoltenberg er enig. Hun er direktør for FHI. Politikk mot tobakk og alkohol har hjulpet, men nå trengs mer, mener hun.

– Vi må utvikle politikk som gjør det enklere for folk å spise sunt og være fysisk aktive, sier Stoltenberg.