Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Unge sitter mer og mer foran skjermen

Ungdommen bruker mindre tid med hverandre. Samtidig bruker de mer tid foran ulike skjermer.

i 2015 begynte forskerne å undersøke hvor mye fritid unge bruker foran skjermen. Siden da har de registrert en stor økning. Det skriver avisa Klassekampen.

De delte inn ungdommenes bruk av skjerm etter hvor mye tid de bruker på dette. De som har «høy skjermbruk», bruker skjerm over tre timer hver dag. Det er utenom skoletid.

Andelen jenter i ungdomsskolen med «høy skjermbruk» har økt med nesten 10 prosentpoeng. Det er på tre år. Dette gjelder nå 55 prosent av denne gruppen. For guttene er veksten på nesten 7 prosentpoeng, til 60 prosent. Det viser årets Ungdata-undersøkelse.

For elever i videregående skole har veksten i skjermbruken vært mindre. Men flere bruker mye tid foran skjermen enn det elever på ungdomsskolen gjør. 64,4 prosent av guttene og 58,8 prosent av jentene har «høy skjermbruk». Det vil si mer enn tre timer av fritiden hver dag på skjermbruk.

Noen bruker enda mer tid foran skjermen. Dette gjelder rundt en tredel på både ungdomsskolen og videregående skole. De bruker mer enn fire timer hver dag foran en skjerm, utenom skoletiden.

– Det er få andre områder i undersøkelsen hvor vi ser så tydelige økninger, sier Anders Bakken. Han leder forskningen ved instituttet Nova. Han er en av forskerne som har utført undersøkelsen.

Han sier det er sosiale medier ungdommene bruker mer tid på. Mens bruken av dataspill ser ut til å ha stoppet opp.

Samtidig blir det mindre tid til møter i den virkelige verden. Mange har bare brukt to kvelder den siste uke med venner. Det gjelder rundt 30 prosent av de spurte. Det er 10 prosentpoeng mindre tid enn i 2011.

Årets Ungdata-undersøkelse har hentet inn svar fra 249.000. De spurte er elever i ungdomsskolen og videregående skole. Svarene er hentet inn mellom 2016 og 2018.