Valg2023

Valgurne

Hva betyr valgurne?

Skal du stemme i lokalvalget? Da ender stemmen din i en valgurne.

Valg-urnen er en boks. Den står ved der valgfunksjonærene sitter, i valglokalet ditt. Valgurnen er merket med valg og statens symbol. Den er forseglet. Ingen kan åpne valgurnen før stemmene skal telles.

Valgurnen er til oppbevaring av stemmesedler.

Når du stemmer, må du fylle inn en stemmeseddel. Når stemmeseddelen er ferdig utfylt, skal den stemples. Det gjøres av en valgfunksjonær. Denne personen sjekker også om du står i lista for å få lov til å stemme.

Når stemmeseddelen er stemplet, kan du putte den i valgurnen. I denne boksen samles alle stemmene i valglokalet.

Du har stemt når stemmen er i valgurnen. Da er det for sent å ombestemme seg. Stemt er stemt!

Siste utgave

På forsiden nå