Valg2023

Ordfører

Hva er en ordfører?

Ordføreren er den øverste politiske lederen i kommunen din. Ordføreren har flere oppgaver. Den viktigste er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren skal passe på at møtene skjer på riktig måte.

Ordføreren jobber også tett med kommunedirektøren (byrådet i Oslo og Bergen). Det er lederen for administrasjonen i en kommune.

Ordføreren blir valgt for fire år av gangen. Den velges av kommunestyret, etter lokalvalget er over. Vanligvis er ordføreren fra det største partiet i kommunen.

Alle kommuner har også en varaordfører. Varaordføreren kan gjøre ordføreren sin jobb. For eksempel hvis ordføreren blir syk.

Noen politikere jobber frivillig. De har kanskje en annen jobb i tillegg. Mens andre er politikere på fulltid. For eksempel politikerne på Stortinget og i regjeringen. Også ordføreren i en kommune har det som sin fulle jobb.

Siste utgave

På forsiden nå