Valg2023

Formannskap

Hva er formannskap?

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ. Medlemmene er et utvalg av politikerne i kommunestyret. Blant andre ordføreren og varaordføreren.

De forbereder saker til kommunestyret. Blant annet økonomiplan, budsjett og skatt.

Formannskapet kommer med en innstilling til de ulike sakene. Det betyr at de anbefaler hva kommunestyret bør vedta.

På denne måten får alle partiene mulighet til å påvirke en sak. Før politikerne drøfter og vedtar saken i kommunestyret.

Det betyr ikke at partienes representanter alltid følger innstillingen til formannskapet. Forslag til vedtak kan endres.

De aller fleste kommuner styres etter formannskaps-modellen. Men noen kommuner har parlamentarisk styreform, som Oslo.

Siste utgave

På forsiden nå