Valg2023

Kommunedirektør

Hva er en kommunedirektør?

Mange kommuner blir styrt etter formannskaps-modellen. Kommunedirektøren den øverste sjefen for administrasjonen i slike kommuner.

Kommunedirektøren og administrasjonen har en viktig jobb. De forbereder saker som politikerne skal behandle. For eksempel i møter i formannskapet eller kommunestyret. Det innebærer å informere politikerne om alt som er viktig i en sak, før politikerne gjør vedtak.

Etter avgjørelsen er tatt i en sak, skal kommunedirektøren sørge for at vedtaket blir gjennomført.

Siste utgave

På forsiden nå