Valg2021

Dette er partienes viktigste saker

Snart er det stortingsvalg i Norge. Klart Tale har bedt de største partiene om å plukke ut sine viktigste saker.

Denne oversikten er fra 2021. Klar Tale har laget en ny for 2023.

Klar Tale har spurt de største partiene hvilke saker som er viktigst for dem før valget i 2021. I denne artikkelen kan du lese om politikken til de største partiene i Norge.

I dag er det ni partier som har representanter på Stortinget. Tre av partiene er på venstresiden i politikken. Det gjelder Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Senterpartiet er partier til sentrum i politikken. Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er på høyresiden, og kalles borgerlige partier.

Det finnes også mindre partier som ikke har nok støtte fra velgerne til å få plass på Stortinget.

Erna Solberg er leder for Høyre, som er i regjering sammen med KrF og Venstre. Solberg leder regjeringen, som statsminister i Norge.

I mange år har Høyre og Arbeiderpartiet vært partiene i landet som har fått mest støtte fra velgerne. De siste årene har også Senterpartiet blitt mer populært, viser meningsmålinger.

Det blir spennende hvilke partier velgerne stemmer på ved dette stortingsvalget. 13. september er selve valgdagen. Men du kan stemme på forhånd allerede nå.

Partioversikten er bare en av artiklene du finner i Klar Tales valgavis, som er helt gratis. Du kan bestille den her.


Bla nedover i artikkelen for å lese om de viktigste sakene til hvert parti.

Rødt (R)

Rødt

Leder: Bjørnar Moxnes

1. Forskjeller blant folk øker. Rødt vil endre på dette. Vi ønsker ikke et klassesamfunn. Vi vil ha et samfunn som fungerer for alle. Det er ikke rett at de med mye penger skal få alt de vil ha, mens andre ikke har nok til å leve et godt liv. Det er på tide at flertallet i Norge sammen kan forandre politikken.

2. Rødt vil ha et trygt og rettferdig arbeidsliv. Det er viktig for et godt samfunn. Koronakrisen har skapt større forskjeller blant folk. Det har vært vanskelig for de som allerede er utrygge i sin jobb. Vi vil sikre jobb, inntekt og velferd til de som er syke eller arbeidsledige.

3. Rødt mener at vi både kan ha god velferd og bevare natur og klima. Det er allerede sent å handle. Vi trenger å kutte utslipp. Vi må bevare et mangfold i naturen og bygge ut norsk industri. De med mindre ressurser kan ikke gjøre dette alene. Det er viktig at de med mye penger også hjelper til.SV

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Leder: Audun Lysbakken

1. SV jobber for en ny regjering som vil gi reell forandring. Vi vil ha mindre økonomiske forskjeller i samfunnet. Vi vil også slippe ut mindre klimagasser. Slik kan vi nå klimamålene våre.

2. Vi vil bygge ut velferden vår. Vi vil at SFO blir gratis og tannlege blir billigere. Mange har mistet viktig økonomisk støtte de siste årene. For eksempel brillestøtte til barn og barnetillegg for uføre. Disse ordningene vil vi få tilbake. Vi vil betale for dette ved å gjøre skatte-systemet mer rettferdig. Vi vil at de med mest penger betaler en høyere skatt.

3. Vi har en plan for å kutte klimagassene med 70 prosent. Da må vi bli mindre avhengige av olje. Vi må slutte å lete etter ny olje. SV vil skape trygge grønne arbeidsplasser for framtiden. Vi vil også verne naturen mot mer ødeleggelse.Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet (Ap)

Leder: Jonas Gahr Støre

1. Ap vil gi folk arbeid å gå til og en lønn å leve av. Dette er grunnleggende viktig for at folk skal kunne leve gode liv. Det er også Arbeiderpartiets viktigste sak. Det er derfor vi heter Arbeiderpartiet. Å sikre jobb til alle, krever vilje og stor innsats fra flinke politikere. Det har Arbeiderpartiet.

2. Arbeiderpartiets hjertebarn heter «velferdsstaten». Den skal sikre at alle får gratis sykehusbehandling om de trenger det. At det er billig for alle å gå til legen. Og at alle barn får gå gratis på en god skole. Arbeiderpartiet vil styrke velferdsstaten.

3. Arbeiderpartiet vil redde klimaet på en måte som gjør at flere får jobb. Vi vil redde klimaet uten at de med lite fra før, må betale mer. Arbeiderpartiet vil redde klimaet på en rettferdig måte. Det mener vi er mulig – og helt nødvendig.MDG

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Leder: Une Bastholm

1. MDG ønsker en fremtid som alle kan glede seg til. Vi vil ikke risikere fremtiden til barna våre. Det er de som vil få det vanskelig når klimaet endrer seg. Derfor må Norge gå foran og kutte raskt i egne utslipp. MDG vil ikke støtte en regjering som vil lete etter mer olje og gass. I stedet må vi satse på tusenvis av nye, trygge grønne jobber.

2. Å velge det som er bra for miljøet, må bli lett og billig. Både for bedrifter og oss alle i hverdagen. Derfor vil vi at kollektiv-transport skal bli billigere. Vi vil også ha lavere priser på frukt og grønt, reparasjoner, gjenbruk og kultur-opplevelser.

3. Uansett hvem du er, skal du kunne delta og engasjere deg i samfunnet. Derfor vil vi gjøre det trygt og lett for alle å være seg selv. Ulike mennesker skal ha like muligheter.Senterpartiet

Senterpartiet (Sp)

Leder: Trygve Slagsvold Vedum

1. Gode tjenester nært folk er viktig. Det gjør hverdagen trygg og forutsigbar. Alle skal føle seg trygge og leve gode liv. Uansett hvor de bor. Vi trenger barnehager, skoler, helsevesen og nødetater nært folk i hele landet.

2. Folka, natur-ressursene og verdi-skapningen i Norge er spredt over hele landet. Det har alltid vært modellen for suksess i landet vårt. Derfor trenger vi en nasjonal politikk som fungerer, både i byen og på bygda. Den skal løfte alle landets innbyggere.

3. Norsk mat er trygg og kortreist. Den er klimavennlig, med god kvalitet. Den norske maten er den tryggeste og reneste i verden. Den har lite sprøytemidler og antibiotika. Den har kort avstand til forbrukeren. Vi må styrke norsk matproduksjon på land og på sjøen. Slik kan vi produsere mer trygg mat nær folk.KRF

Kristelig Folkeparti (KrF)

Leder: Kjell Ingolf Ropstad

1. KrF vil sikre en god og verdig eldreomsorg. Seniorer er en viktig ressurs i samfunnet. De bør få delta og bidra. Det blir flere eldre fremover. Vi må sørge for at at de får hjelpen de trenger. Vi vil gi mer støtte til familiene. Slik kan de lettere gi den viktigste omsorgen de eldre kan få.

2. KrF vil styrke familiene, ikke styre dem. Familiene vet best hva de trenger. Vi vil gi dem tilliten de fortjener. Derfor vil vi ha mer fleksibel foreldrepermisjon og kontantstøtte som passer dem. Vi vil ha gode barnehager, og sikre god hjelp til aleneforeldre.

3. KrF vil ha et raust samfunn. Vi vil gi plass til alle og hjelpe de som trenger det mest. Alle har rett til et godt liv. Vi mener det er feil å velge bort noen på grunn av sykdom og egenskaper. Krf vil ha et samfunn med etisk bioteknologi. Vi vil ha trosfrihet og gi mer til bistand.venstre

Venstre (V)

Leder: Guri Melby

1. Vi skal løse klimakrisen. Vi er første generasjon som opplever forandringer i klimaet. Vi er den siste som kan stanse den. Vi skal kutte utslipp. Vi skal også ta vare på naturen. Vi vil det skal være dyrt å forurense, og billig å leve grønt. Norge må slutte å lete etter olje.

2. Vi satser på kunnskap. Tilgang på kunnskap er det viktigste vi kan gi våre barn. Derfor er god kvalitet på utdanningen viktig. Det gjelder barnehagen og skolen, høyere utdanning og forskning. Vi vil forske mer på ny teknologi. Da klarer vi oss bedre uten olje.Det bidrar til en grønn framtid.

3. Vi heier på små og store jobbskapere. Du skal være stolt av å skape en jobb for deg selv og andre. Næringsliv, kulturliv og frivillighet er viktig. Det bidrar til velferd og levende lokalsamfunn. Vi vil bruke mer penger på grønne jobber.Høyre

Høyre (H)

Leder: Erna Solberg

1. Høyre vil skape mer og inkludere flere. Vår viktigste jobb ut av krisen er å skape nye jobber i privat sektor og inkludere flere i arbeidslivet.

2. Høyre vil skape bedre helsetjeneste. Pasientenes ønsker og behov skal være viktigst. Vi vil ha større valgfrihet, bedre oppfølging, mer informasjon og rask behandling. Helsekøene har økt under korona. Vi lover at de skal bli kortere.

3. En god skole er viktig for et godt samfunn. Høyre vil hjelpe dem som gikk glipp av viktig læring under pandemien. Vårt mål er at alle som går på skole, skal lære å lese, skrive og regne. Høyre vil at 9 av 10 elever fullfører videregående skole innen 2030.FrP

Fremskrittspartiet (Frp)

Leder: Sylvi Listhaug

1. Frp vil ha flere og tryggere veier, uten kø og uten bomstasjoner. Frp vil også bygge bedre gang- og sykkelveier. Folk flest skal ha råd til å kjøpe trygge biler. Derfor vil vi redusere bilavgiftene. Vi vil også bygge ut jernbanen.

2. Norge skal ha moderne sykehus. Vi trenger det nyeste av teknologi, medisiner og metoder. Vi vil bruke både private og offentlige sykehus. Slik får alle raskere hjelp. Vi vil styrke psykiatrien, med et godt tilbud i alle kommuner. Korona-pandemien har vist at vi trenger bedre beredskap. Vi må lage medisiner i Norge.

3. Alle som kommer for å bo i Norge må tilpasse seg vårt samfunn. Barna må gå på norsk skole og lære seg norsk. Alle må akseptere vårt demokrati, vår ytringsfrihet, og vår religionsfrihet. Slik kan vi skape en god fremtid for alle. Sånn blir innvandrere en del av vårt samfunn, med rettigheter og plikter.


Mer fra Valg2021

Siste utgave

På forsiden nå