Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Vil jobbe, får trygd isteden

Én av tre unge synshemmede får uføretrygd. – De burde heller få hjelp til å jobbe, mener Blindeforbundet.

28 år gamle Mikael Bentsen ville jobbe. Men han er synshemmet. Derfor ble han oppfordret til å velge uføretrygd.

Det begynte på videregående skole. Han fikk fritak i flere fag, uten at han hadde bedt om det selv. Det gjorde at han ikke fikk tatt utdanningen han ønsket. Bentsen manglet studiekompetanse. Etter videregående fikk han praksisplass. Likevel foreslo arbeids- og velferdsetaten Nav at han skulle slutte. Han burde heller ta uføretrygd, sa de da han var 19 år gammel.

Bentsen takket nei. Men da han var 22 år gammel, sa Nav at han måtte velge. Han måtte enten på uføretrygd eller på sosialen. Han kunne ikke fortsette med ordningen med arbeids-avklaringspenger.

– Jeg hadde i praksis ikke noe valg. Jeg sa ja til uføretrygd. Men jeg har hele veien ønsket å komme i vanlig jobb. Nå jobber jeg med radio og lydavis på timebasis. Jeg har et håp om å komme inn i fast jobb. Men foreløpig har ikke det latt seg gjøre, sier Bentsen, ifølge en pressemelding fra Norges Blindeforbund.

Én av tre svaksynte og blinde har uføretrygd. Det gjelder unge mellom 23 og 36 år. Det viser en undersøkelse. Uføretrygd er penger staten gir til folk som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Nesten halvparten av dem som har uføretrygd, fikk det da de var 20 år eller yngre. Det viser en undersøkelse.

Norges Blindeforbund reagerer kraftig på tallene.

– Vi er veldig bekymret. Det ser ut til at mange, svært unge synshemmede får uføretrygd. Det er istedenfor hjelp til å komme ut i jobb. Uføretrygd skal gis når alle andre tiltak for å komme i jobb er prøvd. Men uføretrygd er det første tiltaket mange 18-åringer får. Det viser denne undersøkelsen. Det sier Unn Ljøner Hagen i en melding til pressen. Hun er leder i Norges Blindeforbund.

– Mange som ikke er på uføretrygd, har fått forslag fra Nav om å søke uføretrygd. Dette gjelder hver tredje sterk svaksynte. Og det er selv om de ikke har valgt å søke om uføretrygd, sier Hagen.

I fjor fikk annenhver person i Norge penger fra Nav minst én gang. Én av tre i arbeidsfør alder fikk penger som erstatning for lønn.

Antall kroner som betales i uføretrygd, øker. Det bekymrer arbeidsminister Anniken Hauglie.

– Jeg vil ha flere i arbeid og færre på trygd. Flere med nedsatt evne til å jobbe må over i arbeid. Andelen under 30 år som får penger på grunn av helse, skal ned. Det er et mål. Vi må bli flinkere til å utnytte den evnen folk faktisk har til å jobbe. Vi må bruke arbeid og aktivitet som «medisin», sier hun til nyhetsbyrået NTB.

Undersøkelsen om synshemmede viser at alle de spurte ønsker å jobbe. Og at synshemmede oftere tar høyere utdanning enn folk flest.

– Dette viser at svaksynte og blinde er en viktig ressurs på arbeidsmarkedet. De må utnyttes bedre enn i dag, sier Hagen.