Tema

Kjemper for 1 milliard fattige

I ti år har hele verden kjempet sammen mot fattigdom. De er fortsatt 1 milliard mennesker unna målet. Og 22.000 små barn dør hver eneste dag.

En liten gutt tigger om mat på en gate i India. Et barn ligger utmagret på jordgulvet i en hytte i Niger i Afrika. Fattigdom er hele verdens problem.

Landene i verdens-organisasjonen FN har laget en liste med mål, tusenårs-målene. Det skjedde i år 2000. Hensikten med målene er at det skal bli halvparten så mange fattige i verden. Det skal skje innen 2015. For å få til det, må verden jobbe med flere saker samtidig. Mandag møttes de i New York i USA for å se hvor langt de er kommet.

– Alt henger sammen med alt. Vi må for eksempel jobbe med likestilling for å sikre kvinners rettigheter. Å gi kvinner utdanning har også med helse for mødre å gjøre, sier Erik Solheim. Han er miljø-og utviklingsminister i Norge.

Noen av FNs mål er allerede nådd til en viss grad, mener utenriksminister Jonas Gahr Støre.
– Tallet på fattige i verden er gått ned fra 47 prosent til 26 prosent. Det er siden 1990, sier han.

De siste ti årene har Kina, India, Vietnam og Brasil utviklet seg mye. Landene tjener mer. Det er en viktig årsak til at det er færre fattige i verden i dag, ifølge Støre. I India vil det trolig være 188 millioner færre fattige i 2015.  Men norske myndigheter er ikke helt fornøyde.

– Arbeidet går ikke raskt nok. Fortsatt lever over 1 milliard mennesker i fattigdom. Det må vi gjøre noe med, sier Solheim.

Det har blitt flere fattige i Afrika. Landene der sliter fortsatt med økonomien. Og det fødes mange barn. Mange fattige sulter fordi maten er blitt dyrere, viser tall fra FN.
Norge har brukt mye tid og penger for å bedre helsen til mødre og barn. Norge jobber sammen med organisasjoner som FNs barnefond (UNICEF), CARE og Amnesty. Ifølge Støre virker arbeidet med å redde barn tre ganger bedre med tusenårs-målene.
– Færre barn dør. I 1990 døde 12 millioner barn før de ble fem år. I fjor døde 8 millioner barn, sier han. Men fortsatt dør 22.000 barn under fem år hver eneste dag, ifølge UNICEF.

Hvert minutt dør en kvinne i fødsel et sted i verden. FN jobber for at det skal bli færre som dør mens de føder, eller mens de er gravide.

– Dersom vi fortsetter i samme tempo, vil vi være langt fra å nå tusenårs-målet i 2015, sier Marte Gerhardsen til nettavisen Aftenposten.no. Hun er general-sekretær i hjelpe-organisasjonen CARE.

I lande der kvinner har få rettigheter, dør flest mens de er i svangerskap. Verst er det i Afghanistan.

En frisk mor gjør at flere barn vokser opp. Men fortsatt spres smittsomme sykdommer. Det ødelegger for kampen mot fattigdom.

Men Støre mener likevel at verden er godt på vei for å nå målene.
– Det er gjort viktige fremskritt de siste ti årene, sier han.

Landene i FN jobber med en erklæring. Den viser hva landene mener er skjedd med tusenårs-målene til nå. FN jobber allerede med en ny plan som de vil ha med verden på.

Dette er FNs tusenårs-mål for å bekjempe fattigdom:

1: FATTIGDOM
Det skal bli halvparten så mange av de aller fattigste. Det er dem som lever for under 6 kroner (1 dollar) dagen.

2: UTDANNING
Alle barn skal gjøre ferdig grunnskolen. Det gjelder både gutter og jenter.

3: LIKESTILLING
Kvinner skal få en sterkere stilling i samfunnet. Å gi dem utdanning er en måte å gjøre det på.

4: BARN SOM DØR
Færre barn under fem år skal dø av vanlige sykdommer og sult. Mellom 1990 og 2015 skal to tredeler færre små barn dø.

5: KVINNER SOM DØR I SVANGERSKAP
Færre kvinner skal dø mens de er gravide eller føder barn. Tallet skal ned med tre firedeler. Alle kvinner skal få nødvendige helse-tjenester mens de er gravide og når de skal føde.

6: SYKDOM
Målet er å hindre at flere blir smittet av hiv/aids, malaria og tuberkulose og andre dødelige sykdommer. Alle som trenger det, bør får behandling.

7: MILJØ
Landene skal ta vare på miljøet for framtidas generasjoner. Alle barn skal ha et godt sted å vokse opp. De skal ha rent drikkevann der de bor. FN vil sikre såkalt «miljømessig bærekraftig utvikling»

8: PARTNERSKAP FOR UTVIKLING
De rike landene må gi mer penger til fattige land. De må også kutte i gjelden til disse landene. Det må også bli laget mer rettferdige regler for handel mellom fattige og rike land.

Mer fra Tema

På forsiden nå