Tema

Mener alkohol er hoved-årsak til kreft i Norden

Alkohol er den viktigste årsaken til kreft i nordiske land. Det sier Verdens helse-organisasjon.

Tirsdag er det Verdens kreftdag. Da gir Verdens helse-organisasjon (WHO) ut en ny rapport.

WHO har sett på hva som fører til kreft. Det har de gjort i alle land. Alkohol er den største risikoen i de nordiske landene. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

WHO mener at alle land må ha gode nok planer til å hindre kreft.

Alkohol er den største risikoen i mange land. Det sier WHOs rapport. Det gjelder i både Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Færøyene og Grønland.

WHO sier at sju millioner liv kan reddes. Da må landene gjøre som WHO sier. Det krever et godt helse-tilbud for alle. Landene må finne ut hva som virker best for dem.

WHO sier tilbudet og tjenestene må bli bedre. Det gjelder særlig i fattigere land. Hvis ikke kan 60 prosent flere få kreft de neste 20 årene. Hoved-årsaken er at mange land ikke har råd til å bekjempe infeksjoner.

I mange land mangler også utstyr for å forebygge kreft. De har heller ikke utstyr til å påvise eller behandle kreft. 90 prosent av rike land har slike tjenester. I fattigere land er andelen 15 prosent.

Siste utgave

På forsiden nå