Tema
Bildet viser et bibliotek og et skilt der det står språkopplæring.

Hvor lang tid tar det å lære norsk?

Noen trenger mer tid på å lære norsk enn andre. Flyktningen Paul var rask og lærte språket på ett år. Han forteller oss hvordan.

– Jeg bestemte meg for å lære språket med én gang.

Mannen foran oss snakker ivrig og raskt. Han kan flere språk enn norsk og morsmålet, forteller han.

Vi møter ham en vinterdag i en restaurant med få mennesker. Han kom til Norge for snart fem år siden. Her lever han så anonymt han klarer. Folk hjemmefra må ikke finne ham.

Klar Tale har skrevet flere saker om å lære norsk. For mange er det vanskelig å lære et nytt språk raskt nok.

Samtidig er det nødvendig for å bli med i samfunnet og arbeidslivet. Folk blir stående utenfor på grunn av språk. Det har blant andre Halan Naser Husain opplevd.

Mannen vi nå møter, lærte norsk raskt. Hvordan gjorde han det? Han forteller oss gjerne, men uten ekte navn på trykk på grunn av egen sikkerhet.

Klar Tale kjenner til hvem han er. Vi kaller ham «Paul» i denne saken. Paul kom hit som flyktning – på flukt fra et afrikansk land. I dag snakker og skriver han norsk flytende.

På ett år lærte han norsk på nivå B1-B2, sier han (se faktaboks under). Etter 1,5 år hadde han lært norsk på et mer avansert nivå, som er C1.

– Jeg er en veldig nysgjerrig person, sier mannen. Han har brukt mye tid på biblioteket der han bor. Han liker godt å lese bøker av forfatteren Knut Hamsun.

Innvandrere trenger tid på å lære seg norsk. Samtidig vil myndighetene at alle skal klare seg selv raskt. De ønsker at folk jobber eller studerer. Men det krever at folk kan norsk. Noen ganger også på et høyt nivå.

LES OGSÅ: Innvandrere møter stadig tøffere krav til norsk

– Innvandrere lærer norsk i ulikt tempo. Noen trenger mer tid enn andre, forklarer Espen Brynsrud til Klar Tale. Han jobber i direktoratet Kompetanse Norge. De har ansvar for norskprøven som innvandrere tar.

De fleste har et mål de vil nå, sier han. Kanskje vil de bli norsk statsborger. Andre ønsker seg en bestemt jobb, eller en utdanning. Det er ulike språkkrav i ulike yrker.

Noen kommer til Norge uten å ha gått noe på skole fra før. De har kanskje aldri lært seg å lese og skrive. Disse er blant dem som trenger mer tid på å lære språk, ifølge Brynsrud.

I tillegg er det forskjeller mellom kommunenes hvor god opplæringen er. Noen innvandrere har et morsmål som skiller seg veldig fra norsk. Andre har et morsmål som er likere. Også dette betyr noe når en person skal lære norsk.

Det er uvanlig å lære norsk så raskt som Paul, ifølge Brynsrud. Kompetanse Norge regner B1 som et godt nivå i norsk. Noen klarer aldri å oppnå dette, sier han.

Det finnes flere enn Paul som skiller seg ut. De er gode på å lære språk raskt. Eller de har en høy utdannelse, ifølge Brynsrud.

Kompetanse Norges prøve måler ferdigheter i norsk fra nivå A1 til B2. Et flertall av innvandrerne er på de laveste nivåene (A). Det viser resultatet fra norskprøvene i fjor. Folk gjørt det ofte litt bedre muntlig enn skriftlig.

Kommunene er blant dem som lærer innvandrere og flyktninger norsk. Paul sier han tok imot all den opplæringen han hadde krav på som flyktning. I tillegg studerte han norsk ved et universitet. Hjemme snakker han bare norsk. Han har ofte valgt bort morsmålet etter at han kom til Norge.

Paul er nå fornøyd med norsken han har lært. Det har sikret ham en fast jobb. Men også skryt fra statsråd Jan Tore Sanner. Paul sa meningen sin i en høring, og han fikk et brev tilbake.

– Gratulerer, skrev Sanner. De raske resultatene i norsk imponerer den norske regjeringen.

– Det var veldig morsomt, sier den unge mannen og viser brevet.

Nå ser han for seg et langt og godt liv i Norge.

– Jeg føler meg hjemme her. Derfor elsker jeg dette landet, sier han.

---

Nivåer i norsk:

Nivå A1: Personen forstår og kan bruke enkle ord. Han trenger at andre snakker sakte for å forstå.

Nivå A2: Personen kan delta i enkle samtaler. Kan lese, forstå og skrive enkle tekster.

Nivå B1: Personen forstår mye av klar tekst og tale. Han klarer seg i de fleste situasjoner.

Nivå B2: Personen forstår det meste av akademiske tekster. Han deltar i samtaler med et flytende språk.

Nivå C1: Personen forstår også utydelig tale. Han snakker flytende, både på jobb og sammen med venner. Personen kan skrive om vanskelige emner.

Nivå C2 er norsk på et avansert nivå.

---

Andre kilder i saken: Kompetanse Norge, IMDi, Folkeuniversitetet

Mer fra Tema

På forsiden nå