Tema
Bildet viser foldede hender over et bord og et glass vann.

Dømt etter at han hjalp mor

Han går rundt med en klump i magen. Mannen er dømt for bedrageri, men myndighetene har gjort feil.

– Det går veldig dårlig.

Stemmen på telefonen er sliten og oppgitt. Gjennom flere måneder har Klar Tale snakket med mannen. Ventingen er som en klump i magen hans. Stresset verker, sier han. Mannen er dømt for bedrageri, men han håper han blir frikjent. Han er en del av skandalen i arbeids- og velferdsetaten Nav (les mer om den nederst i saken).

Mannen flyttet til Norge for snart 40 år siden. Opprinnelig er han fra Hellas. Han har lært seg å snakke dialekt, klart og tydelig. Han liker å prate med folk. Men lesing og skriving er vanskelig. Dokumenter og brev gjør at det svartner og går i surr.

Tre lange år er gått. Det norske systemet viste ham ingen nåde. Bergen tingrett dømte mannen til 60 dagers fengsel for bedrageri. Han hadde skaffet seg penger han ikke skulle hatt, mente de. Men mannen slapp å sone i fengsel. Han anket ikke. Det var i frykt for en enda strengere straff. Mannen har skyldt staten en hel, norsk årslønn. Senere har det vist seg at Nav har tolket trygde-regler feil. Han og andre er uriktig dømt.

                                                                       Foto: Liselotte Kahrs / Klar Tale
Liselotte Kahrs / Klar Tale

Hva skjedde?

– Jeg er ingen kriminell person, sier mannen i 60-årene. Han ønsker ikke navn og ansikt publisert. Saken belaster ham for mye. Han har i tillegg to døtre.

Mannen jobbet. Helt fram til han ble for syk. Det er hjertet hans som svikter, og han er operert for hjerteinfarkt.

Moren hans har også vært syk. Derfor var han mye i Hellas for en stund tilbake. Han skulle hjelpe henne, forteller han.

Men oppholdene utenlands ga ham trøbbel med etaten Nav. Senere også Trygderetten, som mente han bodde i Hellas. Noe mannen forsøkte å motbevise. Mannen ble i stedet en sak for politiet. Og senere domstolen og Utlendings-direktoratet (UDI).

Han tok imot norsk trygd fra Nav, såkalt AAP. Uten å gi dem beskjed på meldekort om at han var i Hellas. Det trodde han at han fikk lov til. Nav var den gang uenig. Han skulle i så fall søkt dem om lov. Slik kunne han få beholde penger. Å droppe det, uten å si ifra, var ikke lov.

– Jeg har ikke forsøkt å svindle staten, sier han.

Mannen sier han sa ifra til Nav om Hellas. Og at han fikk muntlig lov til å reise for å hjelpe moren. Han var uansett for syk til å jobbe. I retten utelukket Nav at det ble gjort slike muntlige avtaler om utlandet. Det står i dommen.

Det lokale Nav-kontoret har svart Klar Tale i en e-post. Mannen fikk muntlig lov å reise ved én anledning, sier de. Han søkte skriftlig samme dag. Han hadde da fått beskjed om å søke slik. Kontoret mener han da burde skjønt at han måtte søke skriftlig om turer framover. De sier det er vanskelig å svare på hvordan slike misforståelser kan skje. De finner ingen dokumentasjon på at det er gitt muntlig lov flere ganger.

Nå, flere år senere, tråkker mannen rundt i kjeller-leiligheten sin alene. Han venter og venter. Musklene gjør vondt av stress. Han vet at han er uskyldig, han sier han er ren. Saken hans er fortsatt uavklart.

Høsten 2019 sprakk nyheten. Nav hadde gjort feil i flere år. Folk har lov til å være i mange av Europas land (EØS-land). Selv om de tar imot norsk trygd. Nav kaller det en feil-tolking av EØS-reglene, som Norge også skal følge. Og feilen hadde spredd seg videre i det norske systemet. Flere titalls er dømt etter reiser utenlands. Noen av dem har sittet i fengsel.

Det ryddes for fullt. Både Nav og regjeringen sa unnskyld i full offentlighet. Et utvalg har kritisert de mektige i en rapport. Fra regjeringen til Nav, påtale-myndigheten og domstolene. Les rapporten her.

Framtiden er likevel uviss. Mannen er dømt for opphold i utlandet før og etter 1. juni 2012. Nav sier de har gjort feil etter denne datoen. Feilen kan også gå tilbake til 1994, men det er mer usikkert. Nå skal en domstol i Europa si sin mening. Og deretter norsk Høyesterett. Det kommer til å ta tid.

                                                                   Foto: Liselotte Kahrs / Klar Tale
###

– Jeg tror jeg blir frikjent. Det blir en lettelse når det skjer. Saken har gjort stor skade inni meg, sier han. Men med tiden har han mistet mer og mer håp.

Saken har kostet ham mye penger. Nav skulle ha sine penger tilbake. Mannen ble også dømt til å betale erstatning. Advokat-hjelp koster penger. Selv har han måttet låne penger av familien sin.

– Jeg har nesten ikke hatt mat å spise, forteller han.

Nå er alt satt på vent. Økonomiske trekk er stanset. En mulig utsending fra Norge er satt en stopper for. Nav har redusert penge-kravet mot ham. Det bekrefter advokat Jørn Are Gaski. Han hjelper klienten sin med alle brev fra Nav.

Med trygd følger også regler og vilkår. Disse leste ikke mannen før han dro til Hellas, ifølge dommen. Til Klar Tale sier han at han sliter med dysleksi. Han hadde fått hjelp til å lese av noen, men han følte seg sviktet.

Advokat Gaski tror staten må rydde mye. Er regler tolket feil også før 2012, er skandalen enda større. For mannen betyr det mye. Kanskje har han ikke gjort noe galt i det hele tatt.

– Vi må være forberedt. Det har jeg sagt til min klient. Det kan også bli en skuffelse, sier han.

Kanskje vet de mer til sommeren, sier advokaten.

Det er ikke mulig å få til et intervju med Nav-sjefen lokalt. Det sier etatens pressefolk i en e-post. De vil heller svare skriftlig og samlet. Men Magne Fladby ringer. Han kan svare generelt. Fladby leder gruppen som jobber med trygde-sakene i Nav.

Det er beklagelig at det tar så lang tid. Nav har forståelse for at det er belastende for dem det gjelder, sier han.

– Det er en påkjenning vi forstår, sier han.

– Mannen Klar Tale har intervjuet, sier han har det veldig tøft. Forstår dere det?

– Selvsagt gjør vi det. Vi har ringt mange av de straffedømte. Vi har beklaget overfor dem. Det er en uheldig situasjon, sier han.

Nav fulgte regelverket slik de mente det skulle være, sier han.

– Men i etterkant ser vi jo at det ikke burde blitt gjort slik.

Fladby sier at deres oppgave nå er å rette opp i de feil som har skjedd.

Les mer om hva Nav gjør for å rydde her.

Kort om Nav-saken:

Rundt 80 personer kan være uriktig dømt i retten for svindel. De har vært i utlandet og tatt imot trygd samtidig. Brukere ga ikke beskjed til arbeids- og velferdsetaten Nav på meldekort. Folk skulle søkt om lov, om de ville beholde penger på reise.

Dette viste seg å være et uriktig krav. Nav har tolket europeiske regler feil (EØS-regler). De har ikke fulgt de riktige reglene. Det har skjedd siden 1. juni 2012. Men feilen kan gå lenger tilbake i tid. Det er ennå uavklart. I dag kan folk dra til mange europeiske land (EØS-land), uten å søke om å beholde penger. Slik er reglene i dag (Navs nettside).

Både Nav og regjeringen har sagt unnskyld. Feilen har fått følger for omtrent 3.400 personer, viser nye tall. Noen er nektet trygd eller har fått for lite. Andre har måttet betale tilbake mye penger. Saken gjelder per nå sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklarings-penger (AAP).

Påtale-myndigheten venter på en avklaring om regler. Først da kan domstolene vurdere saker på nytt.

Kilder: Nav.no og NTB

Oppdatering 22. januar: Én person er til nå frifunnet, ifølge nyhetsbyrået NTB.

Mer fra Tema

Siste utgave

På forsiden nå