Tema

Nå bytter han ut hatten med krone

Lørdag 6. mai fotsetter Storbritannia med en over 1.000 år gammel tradisjon. Kong Charles III skal krones til konge.

Kong Charles III har vært konge siden hans mor dronning Elizabeth døde 8. september 2022. Men først nå skal kong Charles av Storbritannia krones.

Storbritannia er et monarki. Derfor har de enten en konge eller en dronning som statsoverhode. Men samtidig har de både en statsminister, regjering og nasjonalforsamling som har makta, slik som i Norge.

Lørdag 6. mai blir Storbritannias konge kronet. Selve seremonien er en tradisjon som er over 1.000 år gammel. Det er 70 år siden sist en monark ble kronet i landet.

Kongehuset har sagt at kroningen vil bli mer beskjeden enn før. Men likevel er det mange tradisjoner som må følges.

Før var det nødvendig med en kroning for at en monark skulle bli sett på som konge eller dronning. Men nå handler det mer om symbolet, ifølge George Cross. Han er ekspert på kroninger og jobber for kanalen BBC.

Kroningen starter med at kong Charles og dronning Camilla kommer til Westminster Abbey. De går sammen med 6.000 soldater fra Buckingham Palace. Det at de går sammen, kalles prosesjon.

Westminster Abbey er også stedet der Charles skal bli kronet. Det skjer ved å ha en gudstjeneste. Under gudstjenesten er det mange tradisjoner de skal gjennom. Blant annet skal erkebiskopen tegne omrisset av et kors på hodet til Kong Charles.

– Det er lett under en religiøs seremoni at du lar ordene bare skylle over deg. Men hør på det som blir sagt rundt det som skjer under salvelsen. Det sier Alice Hunt, ifølge nyhetsbyrået NTB. Hun er historiker.

– Det er virkelig unikt og ganske mektig, og har en lang, lang historie.

De rundt 2.000 menneskene som er til stede under kroningen, må si om de godkjenner Charles som monark. Det er ikke bare Charles som skal krones. Hans kone, dronning Camilla, skal også det. Men hennes seremoni er litt enklere enn kongens.

Når de er ferdige i Westminster Abbey, drar de tilbake til Buckingham Palace. De går også i prosesjon tilbake, men nå er også store deler av kongefamilien med.

Etterpå kommer de ut på balkongen på Buckingham Palace for å hilse folket. Det er også her de avslutter seremonien.

Selve kroningen av kong Charles og dronning Camilla vil trolig bare ta noen timer.

Briter blir bedt om å feire ved å samles til et måltid søndag. De får også fri på mandagen etter kroningen.@

---

Kroningen av Kong Charles III

  • Kong Charles skal krones lørdag 6. mai.
  • Kroningen er kun et symbol på at han nå er konge.
  • Tidligere var kroningen en nødvendighet for at monarken skulle bli sett på som

---

Siste utgave

På forsiden nå