Verden

200 millioner kvinner får ikke prevensjon

200 millioner kvinner ønsker ikke å få flere barn. Men de får ikke bruke prevensjon.

Det er kvinner som føder barn. Men ikke alle ønsker å få flere. Det er enkelt å forhindre med prevensjon. I Norge og i mange vestlige land kan kvinner fritt bruke prevensjon som p-piller, spiral eller annet.

Over 200 millioner kvinner i verden ønsker å forhindre graviditet. Men de får ikke tilgang til prevensjon. Det viser en rapport fra verdens-organisasjonen FN.

58 prosent av kvinner bruker en form for prevensjon i 2019. Men svært mange kvinner får ikke tak i disse. Eller det er andre ting som hindrer dem. FNs befolkningsfond har undersøkt hvordan kvinner har det.

Kvinner de har snakket med, var både gift eller i et forhold. Men kun seks av ti av disse kvinnene kunne bestemme selv om samleie med partneren. Det viser rapporten.

FN har undersøkt forholdene i 51 land i verden. Det viser seg at fattige kvinner har størst problemer med å få tak i prevensjon. Det gjelder både i utviklings-land og i industri-land.

– Disse kvinnene har ikke mulighet til å ta egne valg om sine kropper. De får ikke tak i eller kan bruke prevensjon. Dette gjelder blant annet om de ønsker å bli gravide eller ikke, sier Natalia Kanem. Hun er sjef i FNs befolkningsfond.

– Uten denne muligheten, kan ikke disse kvinnene bestemme over sin egen framtid, sier hun.

Prevensjon hindrer graviditet. Men det har også andre følger. 53 millioner unønskede svangerskap kunne vært unngått hvis kvinner som ville ha det, hadde fått prevensjon. 90.000 kvinners liv kunne blitt reddet. 590.000 dødsfall blant nyfødte kunne vær avverget. Det skriver Norad på sine nettsider. Organisasjonen viser til rapporter fra FN.

Når kvinner kan kontrollere når og hvor mange barn de skal få, blir det mindre risiko for å dø. Det gjelder både i forbindelse med fødsler og med svangerskap. Bruk av prevensjon gjør også at færre tar abort.

Bruken av prevensjon handler i noen land om politikk og religion. I den katolske tro oppfordres familier til ikke å begrense hvor mange barn de får.

Pave Paul VI kom med et pavelig dokument i 1968. Der sto det om et forbud mot kunstig prevensjon for medlemmer av Den katolske kirke. Avisa Vårt Land skriver at det var stor uenighet om det den gangen. Det gjelder også nå. Men den nåværende pave Frans ber folk være ansvarlige. Og ikke formere seg som kaniner. Det sa han i 2015.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå