Mening

30 år med mening

Klar Tale har laget lettleste nyheter i 30 år. Fortsatt er det bruk for oss.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

For 30 år siden kom første utgave av ukeavisen av Klar Tale. Alle bildene var i sort-hvitt, symboler var røde. Endelig kom det en avis der språket var lettere enn i andre aviser. Den var laget slik at flere skulle kunne lese den. Folk kunne få med seg viktige hendelser i verden. Om norsk politikk. Om da Norge fikk sin første statsminister som var kvinne. Og gode historier om mennesker rundt omkring i Norge.

Nå er vi i 2020. Folk får fortsatt lettleste nyheter i postkassen. Nå finnes Klar Tale også på internett. Det har skjedd store endringer siden den første papiravisa kom ut.

Men behovet for en avis som Klar Tale er fortsatt stor. Minst én av ti personer i Norge har lese- og skriveutfordringer som dysleksi.

Vi hører om foreldre som deler utfordringer fra skolene. Om barn som har problemer med å lese. Om veien for å finne ut av hva årsaken er.

Vi hører om innvandrere som lærer norsk, men som har utfordringer med å forstå. Årsaken er blant annet at mye er skrevet på et så vanskelig språk. Samtidig er språket i mange norske aviser fortsatt avansert og vanskelig. Journalistene glemmer hvem de skriver for. Folk de intervjuer, glemmer hvem som skal skjønne det de forteller om.

I våre liv møter vi også mange tekster vi skal lese. Det er skjemaer vi må fylle ut. Informasjon svirrer rundt som er svært viktig å få med seg. Samtidig skjer utviklingen i samfunnet i en fart som gjør at vi må følge med. Nyhetene er viktige for å følge med, for alle.

Statsminister Erna Solberg har selv dysleksi.

– Jeg vet hvor viktig det er at språket er tilgjengelig og forståelig, sier Solberg. Hun gratulerer, og kaller Klar Tale for en viktig aktør i samfunnet.

Det er flott å kunne jobbe i en avisredaksjon som gjør en så viktig jobb. Hver dag forsøker vi å presentere journalistikk, slik at flest mulig kan forstå. Vi gir folk innsikt. Og vi tar leserne på alvor.

Å lese nyheter er viktig for å kunne delta i samfunnet. Derfor mener vi at Klar Tale er en ekstra viktig stemme. I 30 år har vi levert en avis med mening, men vi er ingenting uten leserne våre. Bursdagen deler vi derfor med dere: Gratulerer med 30-årsdagen!

Mer fra Mening

Siste utgave

På forsiden nå