KLAR TALE MENER:

Den andre Nav-skandalen

Folk forstår ikke reglene fra Nav og ender som kriminelle. Klar Tales undersøkelse tyder på at Nav svikter dem de skulle støtte.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Nav-skandalen rystet Norge da den ble kjent. Folk ble feilaktig dømt for bedrageri. Klar Tale har gransket de første 77 Nav-dommene. Granskingen avdekker et annet problem: Én av tre av de dømte i disse sakene sier de ikke har forstått reglene til Nav. Den manglende forståelsen er knyttet til alle ledd i Nav-systemet.

Blant dem som sliter med å forstå, er også folk som sliter med psykisk sykdom. Noen har fysiske hindringer eller problemer med språket. Nettopp de menneskene som Nav skal være en ekstra støtte for. Det bør få Nav og regjeringen til å våkne.

Nav har et enormt ansvar i det norske samfunnet. 467 milliarder kroner fordeler de i 2021. Pengene gis i trygd, pensjon og annen støtte. Nav skal gi en hjelpende hånd til folk som trenger det. Hele det norske systemet med velferd er avhengig av at Nav gjør det de skal. Og at folk forstår hvilke rettigheter de har og hvilke regler de må følge.

Vi har ingen garanti for at folk har snakket sant om forståelse i retten. Men i flere av sakene har retten trodd på at folk ikke forsto. Likevel er folk dømt og straffet. Men da for uaktsomt bedrageri.

Nav-sjefen fremstår ikke engang overrasket over Klar Tales funn. Hans Christian Holte mente de var interessante. Det er sammen med de erfaringene Nav selv har gjort. Han ønsker ikke å snakke om hver enkelt av sakene til de dømte i Nav-skandalen.

Holte er i gang med å gjøre Nav bedre. Han sier de allerede jobber med språk, organisasjon og samarbeid. Han forklarer at regler i noen tilfeller må være kompliserte. Og at folkene som jobber i Nav vil være med på endringer. Men er det nok?

Klar Tale spurte Holte. Hvem har skylden hvis reglene er formulert så vanskelig at mange ikke forstår?
– Jeg tror ikke det er riktig å si det ene eller det andre om hvor skylden skal plasseres. Det må vurderes i hver enkelt sak, svarte Holte.

Det er det samme som å fraskrive seg ansvaret. For Nav må og skal sørge for at folk som bruker dem, forstår. Slik at de kan levere de tjenestene de skal. Og hva med alle dem som ikke forstår at de har rett på hjelp fra Nav? Og som derfor ikke får det? Vi spurte også Holte om hvor mange det gjelder. Det sa han var umulig å svare på.

I 2019 ble 881 personer anmeldt til politiet. Det var for bedrageri med trygd. Klar Tale har ikke sjekket disse sakene. Men det vil være naivt å tro at manglende forståelse kun gjelder i noen av dommene i Nav-skandalen.

Nav-sjefen, politikere og alle som styrer de statlige tjenestene i Norge. De burde kunne svare på to spørsmål: Forstår folk reglene som gjelder for andre offentlige tjenester i Norge? Hvordan skal de sikre at folk forstår?

Klar Tales undersøkelse viser at Nav ikke klarer å ta godt nok vare på folk som havner i systemet. De som kanskje trenger Nav aller mest. Dermed svikter Nav dem de er til for. Det er også en Nav-skandale.

En kort versjon av saken finner du her.

Mer fra Mening

Siste utgave

På forsiden nå