Leder

Loven må være lik for alle

Regler om skatt og pendlerbolig skal være like for vanlige folk og politikere på Stortinget. Politikerne må følge dem om de skal ha vår tillit.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Politikere som sitter på Stortinget, skal styre Norge. Noen regler gir politikerne ekstra goder slik at de kan gjøre jobben sin. De har blant annet rett på en gratis bolig i Oslo hvis de bor for langt unna Stortinget. Men ordningen har vært for god for noen.

Minst seks politikere har fått pendlerbolig gratis. De har trolig brutt reglene. Blant dem var stortingspresident Eva Kristin Hansen. Bare kongen hadde mer makt enn henne. Nå har hun sluttet i jobben og er tilbake som vanlig politiker. Tilliten til henne forsvant.

Nettopp tillit står på spill i hele saken om pendlerboliger. Politikere sier de har misforstått reglene. Stortingets administrasjon har ikke stilt de riktige spørsmålene. Hvordan skal folket ha tillit til de som styrer landet når de ikke engang klarer å følge enkle regler?

Norsk lov gjelder både for vanlige folk og for politikere. Derfor er det bra at politiet etterforsker saken med pendlerboligene. Stortinget klarer det åpenbart ikke selv. Politikere som skylder skatt, må betale tilbake. De har ansvaret for trøbbelet de har havnet i. Spørsmålet er om de skal straffes på annen måte. Loven må være lik for alle.Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå