Leder

Vi trenger flere arbeidsfolk!

Norge har for få fagarbeidere som sykepleiere og elektrikere. Det må endringer til for å få de unge til å velge bort teorien.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Blir du gammel, syk eller vil ha bygget et hus? Da er det ikke nok å få hjelp av en med doktorgrad i et teoretisk fag. Norge har en godt utdannet befolkning. Men for få har valgt yrker som vi virkelig trenger.

Norge mangler byggearbeidere, elektrikere, sykepleiere og andre fagfolk. Og det er delvis en villet politikk.

På 1990-tallet ble videregående skole mer teoretisk. Målet var at flere unge skulle studere høyere utdanning. Da ble det også mer teori på fagutdanningene. Det ble vanskeligere for mange å fullføre. Dessuten ga høy utdanning gode jobber og høy lønn. Da valgte folk bort fagyrker.

Nå roper myndighetene varsko om at vi mangler folk i de samme yrkene. Vi har for få arbeids-innvandrere til å fylle jobbene. Pandemien viste oss samtidig hvor viktig det er at vi har nok sykepleiere og intensiv-sykepleiere. Derfor må vi ta mangelen på alvor. Myndighetene må endre fokus.

Fagutdanning er verdifull. Men de unge må få lyst til å jobbe i fagyrkene. Fordelen er at de garantert får jobb. På sikt vil en mer praktisk utdannings-politikk lønne seg. Da vil det også finnes en sykepleier som hjelper om du blir lagt inn på sykehus.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå