Leder

Du må fortsatt bruke mindre strøm

Vi får strømstøtte. Men det holder ikke om du fortsatt skal få nok strøm hjemme.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Høy strømpris har gjort at folk har spart på strømmen. Regjeringen vil gi folk mer i støtte. Men det blir ikke mer strøm av den grunn. Situasjonen med manglende strøm i Europa varer lenge. Og det har heller ikke regnet mer her i landet.

Politikerne har kviet seg for å gi mer i støtte til å betale strøm. En åsak er at vi da vil bruke mer strøm enn vi ellers ville gjort. Det er også uheldig.

Men lager vi ikke nok strøm her i landet? Normalt sett gjør vi det. Men magasinene der vi samler vann, er det fortsatt lite vann i. Regner det og snør lite i høst, får det følger framover i tid. Norge får fortsatt mest strøm fra vannkraft.

Statnett varsler allerede nå at vi kan måtte rasjonere strømmen. Det kan skje til våren. Myndighetene vil tvinger folk, bedrifter og det offentlige til å spare strøm. Da kan strømmen bli kuttet noen timer hver dag. Gatelys blir slukket. Folk blir bedt om å bruke mindre strøm.

Derfor lønner det seg å være føre var. Hadde du gode vaner for å spare strøm i vinter? Fortsett med dem. Hver korte dusj sparer både vann og strøm.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå