Leder

Kornet må på statsbudsjettet

Vi trenger korn til å spise. Politikk og penger må få flere bønder i Norge til å ville dyrke hvete.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Bugnende åker med modent korn. Det er et tegn på rikdom. Hele verden er avhengig av at vi produserer korn til å spise. Og vi spiser mye hvete.

I Norge er det best forhold for å dyrke annet enn hvete. Andre kornsorter trives bedre her. Derfor kjøper også vi inn hvete fra andre land. Det vi produserer på norsk jord, er ikke nok til å dekke behovet vårt.

Verden er sårbar. Det har korona-pandemi og krigen i Ukraina vist. Land i Afrika er blant dem som er avhengig av å kjøpe korn fra andre. Der sulter folk uten. Men når hveten er dyr, har folk heller ikke penger nok til å kjøpe. Korn-transporten fra Ukraina er fortsatt treg.

Vi i Norge klarer oss bedre. Vi kan dyrke andre sorter korn. Norge er et rikt land. Vi kan betale for å kjøpe hvete, selv om den er dyr. Men da tar vi fra et lager med hvete som det er lite av på markedet i verden.

Det gjør Norge også avhengige av andre land. Slik kan vi ikke ha det.

Vi må ha en sikkerhet for forsyninger. Derfor må regjeringen lage et nytt kornlager til beredskap. Det tar tid å bygge opp.

Korn må inn på statsbudsjettet og i regjeringens politikk allerede i høst. Det kan også få flere bønder i Norge til å satse på å dyrke hvete.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå