Leder

Norges gull er sårbart

Norge er blitt med i en krig om energi i Europa. Har vi godt nok forsvar til å beskytte norsk olje- og gass?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Olje og gass har gjort Norge til et rikt land. Disse ressursene gir også Norge en viktig rolle som følge av krigen i Ukraina.

Krigen har ført til at Europa må klare seg uten russisk gass. I forrige uke lagde også noen hull med vilje i gass-ledningene fra Russland.

Men Norge er redningen. Norsk gass skal sendes til Europa i en ny ledning. Det vil blant annet sikre at Polen får varmet opp husene sine i vinter. Norge er et stort mål for nye aksjoner med sabotasje, mener eksperter.

Ukraina-krigen har fått en ny form. Den har blitt til en krig om energi. Land i Europa er blitt dratt inn mot sin vilje. Strøm koster stadig mer. Og snart er Norge livslinjen til flere land som trenger gass. Vi er sårbare. Russland er vår nabo.

Det forstår Europa. Derfor sender de skip til beskyttelse i Nordsjøen. Soldater fra Heimevernet skal passe på gasskraftverk på land. Men spørsmålet er om vi klarer å beskytte verdiene våre godt nok.

Russland er uansett forberedt. Russiske skip har trolig kartlagt havbunnen utenfor Norge i detalj. De vet mye om hvor de kan angripe for å lamme oss.

La oss håpe at naboen i øst lar være. Og at Norges forsvar er godt nok.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå