Leder

Striden om samer, strøm og politikk

Kampen mot vindmøllene på Fosen er blitt en kamp mellom samisk ungdom og politikerne. Hvem vinner?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Samisk ungdom, artister og miljøforkjempere protesterer mot norske myndigheter. 500 dager etter dommen om vindmøller og reindrift på Fosen, står møllene fortsatt der.

Reineierne mente at vindmøllene krenket samenes rettigheter til utøvelse av kultur. Saken endte i domstolen. Likevel fikk Fosen Vind DA lov til å bygge. Vindmøllene er en del av det største vindkraft-prosjektet på land i Europa.

Fosen-dommen var en stor seier for samene, den samiske reindrifta og også for naturen. Men håndteringen fra norske myndigheter er ikke god nok.

De har brukt altfor lang tid. Dessuten har politisk ledelse allerede bestemt seg: De vil fortsette med vindkraft på Fosen, sier olje- og energiminister Terje Aasland. Det er et dårlig utgangspunkt for dialog når staten tapte i Høyesterett.

Hvilket valg gir størst politisk seier? Mer og billig strøm til folket? Å følge avgjørelsen i Norges høyeste domstol? Eller lytte til reineierne?

Det er ingen tvil om hva samene føler om dette. Demonstrasjonene handler om så mye mer en vindanlegget på Fosen. Det handler om å bli tatt på alvor. Som samer. Som reineiere.

Striden om vindmøllene har allerede skapt nye sår mellom samene og de som styrer.

Statsminster Jonas Gahr Støre burde satt seg ned med demonstrantene. Det kunne vært starten på en løsning. Isteden blir det brukt makt. Politiet bærer bort de samiske ungdommene. Det gjør konflikten mye større.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå