Leder

Vi må fortsatt ha kvinnedagen!

Vi har markert kvinnedagen i Norge i over hundre år. Men kampen for kvinners rettigheter må fortsette. Både her i Norge og for kvinner i andre land.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Kvinnedagen 8. mars er like viktig i dag som i 1915. Den gang var temaet for folkemøtet fred. I 2023 er det et av mange temaer som er viktige for kvinner.

Et utvalg har sett på hvordan kvinners helse blir behandlet i samfunnet. Det viser seg at sykehus og leger får dårligere betalt for å behandle sykdommer og plager som kvinner har. Det er mindre forskning på kvinne-sykdommer enn på sykdommer som treffer menn. Fødeavdelinger må spare. Slike forskjeller føles urettferdig.

Likestillings-barometeret viser fortsatt forskjeller på hva menn og kvinner tjener. Fortsatt er det færre kvinner enn menn som starter egne selskap. Eller sitter i styrer og er med i politiske parti. Forskjellene mellom kjønnene i Norge er fortsatt til stede. Men de blir mindre.

Samtidig er kvinners rettigheter i andre land verre enn noensinne. I Afghanistan er kvinnene fratatt sin frihet og rett til utdanning. Iran er i ferd med å gjøre noe lignende.

Derfor trenger vi fortsatt kvinnedagen. Det er en dag for å tydeliggjøre kvinners rettigheter. En dag hvor vi kan heie på kvinner. Men også en dag som viser tydelig at rettigheter aldri er noe vi kan ta for gitt. Verken i Norge eller i andre land.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå