Leder

Få fastleger kan gi folk dårligere helse

220.000 nordmenn er uten fastlege. Så langt. Problemet kommer til å bli mye større.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

De fleste blir syke av og til. Eller de trenger hjelp med en skade eller medisiner hos legen. Noen trenger tettere oppfølging. Ved psykisk sykdom er det spesielt viktig. Hva gjør du da når du ikke har fastlege å gå til?

Legevakta er helsevesenets beredskap. Den har åpent når samfunnet ellers har stengt. Du har kanskje vært innom en helg, med sykt barn eller brukket fot? Ventetida og køen er lang. Den blir enda lenger når de også erstatter fastlegen. Da kan hele ordningen bryte sammen. Og folk få dårligere helsehjelp.

Risikoen er at vi får et helsevesen som er delt i to. De med penger og god forsikring velger bort fastlegen. Du får privat helsehjelp på dagen om du har penger nok. For hvem gidder lang ventetid på legehjelp hvis de kan betale for god hjelp?

Det må store endringer til hvis systemet med fastleger skal fortsette. Norge har ikke for få leger. Men legene vil ikke bli fastlege. De blir skremt bort av oppgaver og kostnader. Det er det bare oss pasienter som taper på. Hvis du ikke har lomma full av penger.

Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå