Leder

Hva er til barnets beste?

Å få barn er en stor glede og en utfordring. Ikke alle mestrer like godt det å være foreldre. Da kan barnevernet hjelpe.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Barnevernet er et slags sikkerhets-nett. De kan bidra til at barn får en bedre oppvekst. Enten ved at foreldrene får støtte og oppfølging. Eller ved at barnevernet tar barnet bort fra familien sin.

Barnevernet er omstridt. De lykkes ikke alltid med å gi barnet det som mangler. Barn forteller at de er blitt flyttet rundt fra den ene fosterfamilien til den andre. Det kan ta lang tid før barnevernet forstår at barnet ikke hadde det noe bra. Det kan gi barn utfordringer gjennom livet.

Men hva er alternativet? I gamle dager måtte noen barn vokste opp på barnehjem, under streng disiplin. Andre barn måtte bare klare seg, selv i et dårlig hjem. Myndighetene grep sjelden inn.

Også i Norge lever det barn i familier som ikke har det bra. De trenger at noen bryr seg. Derfor bør du varsle barnevernet om du har mistanke. I 2021 fikk barnevernet over 53.000 meldinger med bekymringer, viser tall fra Bufdir. Disse meldingene gir Barnevernet en grunn til å ta en ekstra sjekk.

Men barnevernet må bli mye bedre på å hjelpe barn tidligere. De må ta til seg kritikk. Både for måten de jobber på. Og på når og hvordan de griper inn i en familie. For det er vanskelig for et barn å måtte forlate familien sin. Og for en familie å gi slipp på barnet sitt. Det viser historier som blir fortalt.

Barnevernet bør likevel hjelpe foreldre og barn på en riktig måte. Det er best for barna.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå