Leder

Tid for å bruke stemmen din

Vil du påvirke der du bor? Da har du både en rett og en plikt til å stemme.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Vi bor alle et sted. Vi går på skole, vi jobber, vi kjører på veiene og vi bruker helsetjenester der. Når vi blir eldre, trenger vi kanskje et rom på sykehjemmet. Alt dette er det kommunen som styrer. Men du kan være med på å bestemme hvordan.

Mandag 11. september er det lokalvalg og valg til fylkestinget. Da kan du stemme på partier og politikere der du bor. Det er de som lager planer og velger hva kommunene skal satse på. Og det er store forskjeller på hvordan kommunene blir styrt.

I Bykle har kommunen godt med penger. Det nyter innbyggerne godt av. I Hamarøy har det vært trangt lenge. Men de har klart å endre seg. Hvem skal styre videre? Det bestemmer folk som stemmer.

Valg er demokrati i praksis. Vi som vanlige folk, skal kunne påvirke. Og vi påvirker aller mest der vi bor. Sakene som snakkes om før lokalvalg, er mye tettere på oss. Vi merker det som er bra og det som er feil.

Her i Norge står vi fritt til å velge. Det er også hemmelig valg. Dette er rettigheter vi ikke kan ta for gitt.

Ved forrige valg stemte 64,8 prosent av dem som kunne stemme. Mange satt hjemme. Det bør endres i dette valget. Bruk muligheten! Bruk stemmeretten din og få med deg flere.

Din stemme teller. Og den teller aller mest der du bor.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå