Leder

Informasjon du kan stole på

Du leser nyheter og ser videoer på nett. Vet du hvilken info du kan stole på?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Vi er et digitalt samfunn. Det har noen følger. Medietilsynet sier feilinformasjon og propaganda er en utfordring. Det er blitt mer falske nyheter.

Norge har kanskje ett fortrinn her. Vi har den største friheten for pressen i verden. Det viser en årlig indeks fra Reportere uten grenser. Et demokrati trenger fri presse. Det trenger medier som vil fortelle sannheten. Det kan de ikke ta for gitt alle steder i verden.

Vi får info fra hele verden gjennom nettet. Da er det viktig å skille det sanne fra det usanne. En god start er sunn skepsis. Og troverdige kilder.

Vi som er medier styrt av redaktører må forbli troverdige. Vi må bevare tilliten vi har hos leserne. Det krever at vi gir dere seriøs og kritisk journalistikk. Reidun Kjelling Nybø leder foreningen for redaktører i Norge. Hun har sagt at tillit er medienes viktigste valuta. Den må vi ikke sløse bort.

Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå