Norge

Venter mye av regjeringen

Norske organisasjoner ser ulikt på om regjeringen har gjort jobben sin. Men alle venter seg mye av framtida.

Torsdag møttes lederne for de politiske partiene i Arendal rådhus. De snakket om hvordan regjeringen har gjort jobben sin. I 11 måneder har Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp) samarbeidet i regjering. Organisasjoner er uenige om jobben har vært god nok.

– Vi har så langt fått skuffende signaler om hva regjeringen vil gjøre for menneske-rettigheter, mener John Peder Egenæs. Han er general-sekretær i Amnesty Norge.

Regjeringen nektet å møte Tibets åndelige leder Dalai Lama tidligere i år. Amnesty synes også lite om hva de har gjort for flyktningene fra Syria.

– Det første gir et signal om at regjeringen er villig til å gi menneske-rettigheter mindre verdi. Det gjør de for å bygge opp et godt forhold til Kina. Regjeringen er også veldig lite rause overfor flyktningene, mener han.

Kristin Skogen Lund er administrerende direktør i NHO. Hun mener regjeringen har gjort mye bra.

– Vi synes arbeidsminister Robert Eriksson har kommet med en bra pakke på kort tid. Han vil endre bestemmelsene i arbeidslivet. sier Skogen Lund.

Eriksson er fra partiet Frp. Hun skryter også av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra samme parti.

– Men vi er utålmodig med formuesskatten. Jeg skulle ønske at de var tydeligere om den, sier hun.

Vibeke Hammer Madsen er direktør i organisasjonen Virke. Hun sier vi må vente til høsten for å se om regjeringen har gjort jobben. Da kommer statsbudsjettet. Hun forventer at regjeringen kutter i formuesskatten.

– Så langt har de gjort enkeltting som viser at de er på rett vei. Det gjelder blant annet forslagene til å endre arbeidsmiljø-loven. Vi er spente på hva som skjer videre, sier hun.

Gerd Kristensen er leder i arbeidstaker-organisasjonen LO. Hun finner ikke én ting hun mener er positivt med regjeringen.

– De har jo levert ut fra den politikken de har sagt vi får. Men politikken er annerledes enn vi er fornøyd med. Det gjelder på nesten alle områder, sier hun.

LO er spesielt misfornøyd med forslaget om å endre arbeidsmiljø-loven. Da kan bedrifter ansette flere midlertidig.

Jorunn Berland er leder i arbeidstaker-organisasjonen YS. Hun støtter kritikken.

– Den nye regjeringen har en politikk som er bedre for arbeidsgiverne enn før. Slik minker makten til arbeidstakerne. Det liker vi dårlig, sier hun.

110 interesse-organisasjoner har stand under Arendalsuka. Norges Lastebileier-Forbund er en av dem. Tore Velten er nestleder i forbundet. Han er verken fornøyd med denne regjeringen eller den forrige regjeringen.

– I flere år er vi blitt lovet en brikke for bompenger for utenlandske sjåfører. Den må de ha. Men den er fremdeles ikke kommet, sier Velten.

Han sier dette vil bety at mange norske lastebil-bedrifter må slutte.

– På en strekning kan norske sjåfører måtte betale 1.500 kroner i bompenger. De utenlandske slipper unna. Da blir det ulik konkurranse, sier han.

Kommer det ikke en slik brikke for bompenger før nyttår, vil det komme reaksjoner fra bransjen, sier han.

Siste utgave

På forsiden nå