Norge

Bare seks av ti døper barna

Stadig færre velger å døpe barna sine i kirken, viser nye tall.

Færre enn seks av ti velger å døpe barna sine i kirken. Det er et historisk lavt tall. Tallene er fra i fjor.

Litt over seks av ti ungdommer blir konfirmert. Også dette tallet går nedover, skriver avisa Dagen.

Medlemstallet i Den norske kirke har gått nedover de siste ti årene. Fortsetter det slik, blir bare halvparten av nyfødte barn i Norge døpt i kirken innen fem år.

I Oslo ble under tre av ti barn døpt i kirken i fjor.

– Tallene har bare gått nedover siden kristendommen ble innført i Norge, sier Vidar Haanes til Dagen. Han er professor i kirkehistorie.

At mange nok døper barna er viktig for at vi skal ha en folkekirke, mener han.

Siste utgave

På forsiden nå