Norge

Snart får vi klimadom

Hvordan blir klimaet i Norge i 2100? Det skal vi snart få vite mer om.

Enda mer ekstremt vær og isbreer som smelter helt vekk. Er det slik Norge blir i 2100? Klimaendringene har allerede gjort mye skade rundt om i Norge. Etter sommeren skal vi få vite mer.

Rapporten «Klima i Norge 2100» skal legges fram. Så inviterer tre direktorat til en stor konferanse 22. september. Det skal presenteres oppdatert kunnskap om hvordan klimaet blir i Norge framover.

Det skal også diskuteres hvordan Norge skal tilpasse seg det nye klimaet.

– Vi kan lære av hverandres erfaringer. På konferansen presenteres eksempler på hvordan et endret klima blir håndtert. Det gjelder arbeidet med vannforvaltning, landbruk, bygging og annen infrastruktur, sier Audun Rosland i Miljødirektoratet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat inviterer til konferansen.

Siste utgave

På forsiden nå