Norge

Stadig flere muslimer i Norge

153.000 muslimer i Norge er medlem av et trossamfunn. Det er 3,3, prosent flere enn i fjor.

Muslimske menigheter i Norge vokser. Antall medlemmer har økt med 26,6 prosent de siste fem årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

De siste ti årene er medlemstallet mer enn doblet. I 2006 var 72.000 muslimer medlem av en menighet i Norge. I dag er tallet 153.000.

Islam er dermed den nest største religionen. Muslimer utgjør 2,9 prosent av befolkningen. Det er 2,8 prosent mer enn i fjor.

Samtidig mister kristne menigheter medlemmer. Men tallene fra SSB gjelder ikke for Den norske kirke. De gjelder menigheter utenfor. Slike trossamfunn hadde 340.000 medlemmer i starten av 2017. Det er rundt 10.000 færre medlemmer enn året før.

Mye av årsaken er nye regler. Fra 1. januar måtte folkekirker i Norden kontakte alle sine medlemmer. De måtte spørre om folk fortsatt ønsket å være medlemmer. Da svarte mange nei. Svenska Margareta-församlingen mistet over halvparten av medlemmene sine.

Flere tall:

Det er 769 medlemmer i jødiske menigheter. Det er én person mindre enn i fjor.

Den romersk-katolske kirken i Norge vokser. De har 152.000 medlemmer. Det er 7.000 flere enn året før.

Den ortodokse kirken har også vokst de siste årene. De har 22.000 medlemmer. Det er dobbelt så mange som i 2012.

Human-Etisk Forbund fikk også flere medlemmer i fjor. De hadde 89.400 medlemmer i starten av 2017. Det er 2.500 flere enn året før.

17.300 personer er buddhister. Det er nesten 8 prosent færre enn i fjor.

9.000 personer er hinduer. Tallet er likt som i fjor.

I Oslo er 8,7 prosent medlem av en islamsk menighet. Det er færre enn i fjor: 9,1 prosent.

Siste utgave

På forsiden nå