Norge

Flertallet ville ikke ha Carl I. Hagen

Carl I. Hagen ville bli medlem av Nobelkomiteen. Stortinget valgte heller en annen kandidat.

Berit Reiss Andersen (Arbeiderpartiet) fikk den ene faste plassen i Nobelkomiteen. Det ble klart da Stortinget stemte over kandidater til komiteen.

Dermed er det også avklart at det ikke blir noen plass for Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet. Det har vært mye snakk om at Hagen vil være med i Nobelkomiteen. Han er valgt til vararepresentant på Stortinget. Dermed kunne han ikke være del av Nobelkomiteen.

Det er Nobelkomiteen som bestemmer hvem som får Nobels fredspris. Komiteen skal være politisk uavhengig. Hagen ønsker likevel å bli valgt til komiteen.

I dag (fredag) stemte Stortinget over hvem som fikk den ene ledige plassen. Reiss-Andersen fikk 86 stemmer, Hagen fikk 16 stemmer, mens Fredrik Heffermehl fikk én stemme.

Flertallet bestemte at det skulle stemmes over bare én fast plass til komiteen. Fremskrittspartiet mente Stortinget måtte stemme over to plasser. Flertallet ville det annerledes.

– Vi ønsker ikke å stille motkandidat til Berit Reiss-Andersen. Men ønsker også å stemme for vår egen kandidat til Nobelkomiteen, sa Hans Andreas Limi før voteringen. Han er parlamentarisk leder i Frp.

Slik ble det altså ikke, og Carl I. Hagen fikk ikke viljen sin.

Siste utgave

På forsiden nå