Norge
Bildet viser en pappa som kysser en baby.

Hvordan blir den nye fedrekvoten?

Pappa må få mer fri med babyen, mener politikere. De vil endre loven fra 1. juli. Dette innbærer endringen.

Regjeringen vil endre foreldres permisjon når de får barn. Planen er at den skal deles i tre.

– Jeg vil legge fram saken så raskt som mulig, slik at Stortinget har mulighet til å behandle den før sommeren, sier Linda Hofstad Helleland til nyhetsbyrået NTB. Hun er barne- og likestillingsminister for partiet Høyre.

Men hva innebærer den nye delingen, egentlig? Vi forklarer:

46 uker skal deles i tre

– Mamma får rett på 15 uker.

– Pappa får rett på 15 uker.

– 16 uker går inn i en felles periode. Den kan foreldrene dele som de vil.

Mamma kan ta maks 31 uker

I dag har mamma rett på ti uker etter fødselen. Den nye delingen innebærer at hun får rett på 15 uker. I tillegg kan hun ta fellesperioden. Det blir 31 uker etter fødsel. Dersom mamma føder som planlagt 1. juli, må hun jobbe igjen i starten av februar. Da er babyen drøyt sju måneder gammel.

Mamma kan fortsatt ta fri for å amme

Kvinner som ammer har rett til fri. De får fri med lønn én time hver dag. Det står i Arbeidsmiljøloven § 12-8.

Mor kan ta fri i løpet av arbeidsdagen. Eller hun kan jobbe én time mindre om dagen.

Pappa får mer enn noen gang før

Pappa får fire uker mer enn han har nå. I dag har pappa 10 uker permisjon. Men fra 2013 til 2014 hadde pappa 14 uker. Nå får han én uke mer enn det. Det er mer enn noen gang før.

Ekstra dager før fødselen trekkes fra fellesperioden

Foreldre får egentlig totalt 49 uker med permisjon når de får barn. Tre uker må mamma ta ut før hun skal føde.

Men mange barn fødes etter termin. De ekstra dagene trekkes i så fall fra den felles perioden.

Delingen gjelder for barn født etter 1. juli

De nye reglene påvirker ikke dem som har baby nå. Målet til regjeringen er at reglene skal gjelde fra 1. juli.

Derfor skal delingen endres

Partiet Høyre var egentlig imot pappakvote. Partiet ville at foreldre skulle ha frihet til å velge selv.

Pappas kvote var på 14 uker fram til 2014. Da ble den kuttet til 10 uker av regjeringen Høyre og Fremskrittspartiet.

Men i fjor høst vedtok Stortinget at kvoten måtte økes til 14 uker igjen. Og nå har Høyre også ombestemt seg. De vil altså be om hele 15 uker til far – og til mor.

Årsaken er tydelig statistikk: Den viser at fedre nesten aldri bruker av fellesperioden. Sju av ti fedre tar bare de ukene som staten sier de må ta.

Dette mener de andre partiene

Den nye delingen blir trolig vedtatt i Stortinget. Ap og Venstre har allerede meldt at de støtter forslaget. Det gir flertall. Flere andre partier mener at far må få minst 14 uker. Det gjelder Miljøpartiet de grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Også Kristelig Folkeparti vil gi 14 uker til far, men samtidig mer til mor. Fremskrittspartiet vil at foreldrene selv velger hvordan de vil dele permisjonen.

Kilder: NTB, Aftenposten, NAV

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå