Norge

Hvorfor lever finnmarkinger kortere enn andre?

Det skal forskere forsøke å finne ut av.

Menn i Hasvik i Finnmark kan forvente å leve til de er 69,5 år gamle. Det er ni år kortere enn for menn i resten av landet. De kan forvente å leve til de er 78,5 år gamle. Nå skal forskere finne årsaken til den store forskjellen.

Finnmarkingene har dårligere helse enn resten av landet. Men studier viser at det er forskjeller også mellom grupper av folk i fylket. Blant annet lever kvinner i Kautokeino i gjennomsnitt til de er 83,5 år gamle.

– Kvinner i indre Finnmark lever lengst i fylket. Dette er veldig interessant. Er det noen spesielle måter de lever på? Dette er et av spørsmålene Jorid Andersen ønsker svar på. Hun forsker på helse ved UiT Norges arktiske universitet.

Nå skal hun og flere andre forskere gjennomføre en studie. Den skal gå over tre år. Det er Finnmark fylkeskommune som har startet prosjektet, melder kanalen NRK. Prosjektet heter «Ulikhet i helse».

UiT, Nord Universitet og Universitet i Bergen er med på prosjektet. Forskerne skal hente inn data fra den bykommunen Alta, kystkommunen Hasvik og den samiske kommunen Kautokeino.

– Vi skal intervjue unge voksne og eldre over 65 år. Svarene vi får skal sammenlignes. Vi skal sette dem opp mot 30 år gamle helseundersøkelser. Og mot registeret for dødsårsak fra 1987 til 1988, sier Andersen.

Lurer du på hvem som lever lengst i landet? Det gjør folk på Vestlandet.

Finnmark kommer ofte annerledes ut på statistikker enn resten av landet. En undersøkelse viste at elever i Oslo gjorde det best på skolen. Mens finnmarkingene gjorde det dårligst.

En annen undersøkelse viste at mange unge jenter var overvektige i Finnmark. Det var motsatt av trenden i Oslo. Der var mange for tynne.

Siste utgave

På forsiden nå