Norge

Dette er trygde-skandalen

Nav får mye kjeft. Her er trygde-saken enkelt forklart.

Nav er arbeids- og velferdsetaten i Norge. De betaler ut trygd og økonomisk hjelp til oss som skal ha det.

Men Nav har tolket regler på feil måte. De har vært for strenge mot folk. Det har skjedd over flere år.

– Dette er veldig leit. Jeg beklager på det sterkeste, sa Sigrun Vågeng mandag. Hun er direktør i Nav.

Feilen har fått store følger for mennesker. Nesten 50 er feilaktig dømt for bedrageri. Mange av disse er straffet med fengsel.

Mange har også fått et krav. De skulle betale tilbake penger. Dette kravet kan være feil i rundt 2.400 saker. Det kan dreie seg om mange flere, ifølge en ekspert.

Saken gjelder penge-hjelp, som sykepenger og pleiepenger fra staten. Nav har ment at bare folk som er i Norge, kan få slik støtte. Det sier også loven for folketrygd.

Men folk hadde lov til å ta imot pengene, selv om de var i et annet land i Europa i en periode.

Det kom nye regler fra Den europeiske union. Norge skulle også følge disse fra 2012.

Men Nav fortsatte å følge strengere regler i stedet.

Ofrene i saken bor i Norge. De har fått penge-støtte mens de har vært i andre land i Europa midlertidig.

Nav gjør feil. Det sa Trygderetten fra 2017 og i tiden etter. De behandler klager om trygd. Trygderetten sendte sakene tilbake til Nav. Nav fortsatte å gjøre feil.

Nav varslet Arbeids- og sosialdepartementet om saken i desember i fjor. Departementet sa at Nav ikke kunne stoppe penge-støtte, bare fordi en person var i et annet land.

Riksadvokaten fikk beskjed denne måneden. Én person skulle sone en dom for trygde-svindel. Personen slipper fengsel. Tre personer var etterlyst. Dette stanses.

– Det er urettferdig og vondt. Dette burde ikke skje i Norge. Og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, sa statsminister Erna Solberg til kanalen TV 2.

Siste utgave

På forsiden nå