Norge

Ofrene kan kreve millioner i erstatning

Staten få krav om millioner i erstatning og oppreisning. Det er etter at folk ble dømt på feil grunnlag i Nav-skandalen.

36 personer har sonet straffer de ikke skulle fått. Folk har sittet i opp til 8 måneder i fengsel for trygde-svindel. Det skjedde fordi arbeids- og velferdsetaten Nav har tolket reglene feil.

Flere har gått glipp av inntekt fra arbeid mens de har sonet. Folk har blitt nødt til å betale tilbake flere hundre tusen kroner i trygd. Helt uten grunn.

Saken gjelder penge-hjelp, som sykepenger og pleiepenger fra staten. Nav har ment at bare folk som er i Norge, kan få slik støtte. Det sier også loven for folketrygd. Men folk hadde lov til å ta imot pengene, selv om de var i et annet land i Europa i en periode.

– I mange tilfeller er det snakk om million-erstatninger. Det er helt åpenbart. Det er kanskje tilbakebetaling av mange hundre tusen i trygd de skulle hatt. For noen gjerne en million. I tillegg kommer krav om renter og oppreisning. Det er for at de har blitt straffet uten grunn, sier advokat Olav Sylte til nyhetsbyrået NTB.

Han forbereder allerede krav om erstatning. Det er i flere saker hvor folk har blitt dømt til å betale tilbake trygd de hadde rett på. Nettavisen har allerede skrevet om en av sakene.

Det er ikke bare i straffesakene at folk har krav på erstatning. Det sier Sylte. Flere tusen kan ha fått krav om å betale tilbake penger til Nav. Også disse har rett på erstatning.

Nav har regnet ut at det kan være snakk om 2.400 saker. Men Sylte mener det trolig gjelder mange flere saker. Det er fordi samme regler gjelder for andre typer trygd enn det Nav har tatt med, ifølge Sylte.

– Jeg regner med at alle saker blir tatt opp igjen. Vi har sju tusen advokater her i landet. Mange tusen av disse vil være klare til å hjelpe de som har blitt utsatt for overgrep, sier Sylte.

Folk har krav på 400 kroner i oppreisning per døgn. Det gjelder de som er varetekts-fengslet uriktig. I tillegg kan folk som er ulovlig fengsle, kreve erstatning. Det er for tapt inntekt fra jobb, krenkelsen det er å sitte fengslet og andre kostnader.

Marius Dietrichson er leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen. Han sier folk trolig kan kreve mer enn de fastsatte satsene for erstatning. Det gjelder i saker hvor krenkelsen er spesielt stor.

– Det vil være et spørsmål i saker som dette. Her er det rett og slett er myndighetene som uten lov har fengslet folk. Det har de gjort uten lov. Dette er folk som aldri skulle vært anmeldt, tiltalt eller domfelt. De har ikke gjort noe ulovlig, sier han.

Politiet skal ta kontakt med de som er dømt i saken. De skal forklare situasjonen for dem. Så vil påtalemyndigheten be om at sakene åpnes opp igjen.

Det kan være grunnlag for krav om erstatning. Det sier Busch. Folk har rett på penger for hver dag som er sonet feil.

– Det er åpenbart mange folk her som er i en sårbar situasjon. I tillegg til å miste støtte de har krav på, så kommer det også straffeforfølgelse og dom. Så dette tar vi på det største alvor, sier Busch.

Sakene har fått alvorlige følger for flere av ofrene, sier Sylte. Mange har endt opp med mye gjeld som følge av kravene fra Nav, sier han.

– Jeg sitter med en sak hvor en person ble fratatt ungene. Noen måneder før var personen dømt for trygde-svindel. Det var ett av flere argumenter for at personen ble fratatt barna. Det er en sak vi nå jobber for å få gjenopptatt.

Saken handler om en person som fikk overgangs-stønad. Det skjedd mens personen bodde i et annet land i Europa.

Her kan du lese en enkel forklaring om det som har skjedd.

Siste utgave

På forsiden nå