Norge

– Førerhunden er en viktig hjelper

Mange som bruker førerhund, opplever utfordringer under pandemien. Det viser en ny undersøkelse.

– For meg som ikke ser, er det vanskelig å holde avstand til andre. Både folk og andre hunder kommer ofte for tett på. Det oppleves til tider utrygt.

Runar Kvam er blind og bruker førerhund. Han merker godt at det nå er flere folk ute i Drammen der han bor.

Myndighetene ber oss holde avstand til andre. Det er en utfordring for svaksynte og blinde. Spesielt for de som bruker førerhund. De må ut på tur hver dag for med hundene sine.

Siste onsdag i april er det Førerhundens dag. Hvert år setter Blindeforbundet fokus på et spesielt tema. I år er det "Førerhunden - hjelper og venn i hverdagen".

Norges Blindeforbund har gjort en undersøkelse. 73 personer som bruker førerhund deltok. Halvparten av de som ble intervjuet, opplever vanskelige situasjoner nå. Det handler om at hunder eller personer kommer for nær.

– Førerhunden er lært opp til å gå utenom hindringer, men den er ingen maskin. Det sier Terje André Olsen. Han er forbundsleder i Blindeforbundet.

– Regelen om avstand kan være vanskelig å overholde. Derfor er det viktig å vise hensyn når man møter en førerhund i arbeid, sier han.

Runar Kvam gikk fra å være svært svaksynt til helt blind for noen år siden. Han følte seg begrenset, fordi han måtte ha hjelp av andre når han skulle ut.

I fjor vår fikk han førerhunden Hope. Det gjorde han mer selvstendig. Nå kan han gå ut akkurat når han har lyst.

– Hope er mer enn en hjelper i hverdagen. Hun gir også selskap og mosjon. Hun er en viktig venn for både meg og resten av familien nå i disse koronatider, sier Runar.

44 prosent i undersøkelsen sier at førerhunden har vært ekstra viktig i tiden med korona.

Siste utgave

På forsiden nå