Norge

Ber sykehjemmene åpne for besøk

Sykehjemmene bør la familie og pårørende besøke beboere som skal dø. Det mener Helse-direktoratet.

Helse-direktoratet har vurdert forbudet om å besøkte beboere på sykehjem. Og andre helse- og omsorgs-institusjoner.

De mener at institusjonene må vurdere hvert enkelt tilfelle. Det er ut fra hver pasient sin situasjon. Og ut fra smitten i området. De mener at personer som skal dø, må kunne få besøk av sine nærmeste. Det skriver Helse-direktoratet på sine nettsider.

Barn bør også kunne få besøk. Det er for at de skal kunne leve et vanlig familieliv. Også pasienter med demens eller andre lignende diagnoser bør kunne få besøk, mener de.

Siste utgave

På forsiden nå