Norge

Færre nordmenn sier de kjøper svart arbeid

Bare halvparten så mange kjøper svart arbeid som for 10 år siden, viser en ny undersøkelse.

Stadig færre nordmenn sier de kjøper svart arbeid. Det viser en ny undersøkelse. For de som gjør det, er det pris, tjenester mellom venner og enkelhet som er årsakene for de som gjør det.

Rundt 2.000 ble spurt om de har kjøpt svart arbeid de siste to årene. 92 prosent svarte nei, 6 prosent svarte ja, og 2 prosent var usikre. Svart arbeid er når jobben aldri blir registrert hos skatte-myndighetene. Det gjør at det ikke blir betalt skatt eller avgifter for jobben. Det er ulovlig.

Etter å ha fått vite hva som er definisjonen på svart arbeid, svarer litt flere at de har kjøpt det. Da sa 8 prosent ja.

Men det er færre som kjøper svart arbeid nå, enn det var for noen år siden. For rundt 10 år siden var det dobbelt så mange som sa ja. I 2009 var det 17 prosent og i 2011 var det 16 prosent.

Det er mest vanlig å kjøpe svart arbeid blant de som kjøper hjelp til vask og renhold. Der sier 14 prosent at de har gjort det. I 2018 svarte 29 prosent ja. 13 prosent av dem som har kjøpt barnepass, kjøpte dette svart. 9 prosent sier at de har kjøpt snekkertjenester svart.

Bare 3 prosent av de som kjøper hjelp fra frisør. Men det er svært mange som bruker frisør. Det gjør at flere personer kjøper svart arbeid fra en frisør, enn fra en vaskehjelp.

De som har kjøpt svart arbeid, ble også bedt om å hvorfor de gjorde det. 41 prosent svarte at det var billigst. 32 prosent sa at de så på det som en tjeneste mellom venner. Og 19 prosent svarte at det var enklest.

Samtidig svarte 9 prosent at det var umulig å få noen til å gjøre jobben "hvitt", altså med skatt og avgifter. 8 prosent sa at de ikke forsto at jobben var svart før de skulle betale.

En gruppe på 20 personer fikk flere spørsmål. Alle hadde kjøpt svart arbeid. De sa det var viktig at det ble billigere, at det gikk raskere og at det var venner eller folk de kjente som gjorde jobben.

Men det var også flere grunner. Noen av dem følte seg tvunget til å velge svart fordi ingen andre tok på seg jobben. Flere av dem svarte at de var veldig ukomfortable med det at den ble gjort svart. Flere syntes også det var ubehagelig å kreve at det ble gjort hvitt. Flere sa det om å få en venn til å være frisør.

En annen og stor gruppe er de som gjorde det med vilje. De hadde ingen moralske problemer med å kjøpe svart arbeid, ifølge de ekstra spørsmålene. Disse folkene jobbet ofte hardt for å finne den laveste prisen de kunne. De mente også ofte at de kunne forsvare valget om å kjøpe svart arbeid.

De mener blant annet at det er mer akseptert å kjøpe svart arbeid i samfunnet, enn det andre har svart. De mener også at det er ok hvis det er snakk om jobb i hjemmet. Flere sa også at firmaer ikke har lyst til å gjøre små jobber hjemme hos folk.

Opinion skriver at de som kjøper hvitt, ofte er mer opptatt av at samfunnet får noe tilbake av skatter og avgifter.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå