Norge

Flere er lei av krangel om minnested

Oddvar Hansen og Liv Fagerhøi bor like ved Utøya. De er uenige med 16 av de andre naboene til kaia på Utøya. Det sa de da rettssaken for å stoppe bygging av et minnested fortsatte torsdag.

Oddvar Hansen og Liv Fagerhøi er uenige med 16 av sine naboer. Alle bor de i nærheten av kaia på Utøya. De andre naboene vil stoppe bygging av et minnested ved kaia. Det har ført til en rettssak. Saken blir holdt i Ringerike tingrett. Den fortsatte torsdag. Hansen og Fagerhøy var da vitner i saken. De sier de er positive til at det skal bli bygget et minnested der.

– Hver gang det kommer opp noe negativt om hendelsen, så synes jeg særlig ikke de pårørende, etterlatte og overlevende fortjener det. De fortjener ro. Det er snart ti år siden det skjedde. Det er det verste som har skjedd i Norge siden krigen. Det fortjener et minnesmerke, sier Hansen.

Hansen ble skutt etter for 9,5 år siden. Da reddet han  ungdommer og hjalp politiet ut til Utøya. Han føler at det er «et overveldende flertall» av naboene som er positive. De ønsker at det skal komme et minnested.

– Vi får ikke flyttet Utøya uansett. Saken fortjener et minnesmerke. Jeg har ingenting negativt å komme med rundt det. Jeg håper vi får noe å forholde oss til og blir ferdig med det, sier han.

Fagerhøi har uttalt seg for naboene som har vært positive til et minnested på Utøya-kaia.

– Det var veldig fint å være en positiv stemme til denne saken. Jeg visste at vi var veldig mange som så positivt på dette. Jeg synes det framsto på feil måte i mediene. Det virket som at alle var enige. Som da vel-foreningen for Utstranda snakket på vegne av alle naboene. Det gjorde at det virket som at alle var mot. Det kjentes feil for meg, sier Fagerhøi.

– Det har ikke vært viktig for meg å få et minnested i utgangspunktet. Jeg føler det er så stort skille mellom de som er sterkt berørt og oss. Men jeg har veldig stor forståelse for at det skal være et minnested. Jeg kjenner at hjertet mitt blør for alle som har vært personlig rammet av dette, sier hun.

Hun sier uenigheten har ført til dårlig stemning mellom naboer.

– Det er helt greit at vi er uenige i saken. Men det er slitsomt.

Det var flere som var vitner i retten torsdag. Også blant de 16 som vil stoppe byggingen. Ekteparet Maria og Dag-Kjetil Holtane-Berge er to av dem. De har opplevd at byggestarten var svært vanskelig for dem. De har flyttet til Oslo.

– Vi synes det har vært for vanskelig å være der. En ting har vært prosessen. Men for oss var det byggestarten som gjorde at det ble vanskelig. Å se det hver dag er som et slag i magen, sier Maria Holtane-Berge. Hun er også leder i vel-foreningen på Utstranda.

– Vi er utrolig glad i den tomta i Hole. Vi flyttet dit for å få fred og ro utenfor by-kjernen. Vi ønsket at barna våre skulle få vokse opp i et trygt og godt miljø. Det føler vi at vi ikke har fått. Det har preget oss vanvittig. Vi har ikke visst hvor vi skal gjøre av oss, sier hun.

Brede Johbråten var også i retten torsdag. Han driver Utvika camping og er mot minnestedet. Jørgen Watne Frydne vitnet også torsdag. Han er er daglig leder i Utøya AS. De har ansvaret for å drive Utøya.

Saken startet i retten i skiftet mellom november og desember i fjor. Men den ble stoppet etter fire dager. Den ble utsatt som følge av sykdom. Nå skal den bli gjort ferdig fra torsdag og fram til fra 15. januar.

16 naboer har saksøkt staten og AUF. Det er ungdoms-gruppa til Arbeiderpartiet. Det gjør de fordi de er mot et planlagt minnested ved Utøyakaia. Det er til minne om terror-angrepet på øya 22. juli 2011. Konflikten har vart i flere år.

Mange av de 16 var med og reddet ungdommer i 2011. Nå frykter de at de kan få psykiske skader av et minnested som ligger tett på der de bor. De er redde for at de kan få tilbake traumene. Naboene ønsker at minnestedet skal bli plassert lenger unna der de bor. Staten og AUF mener at det må bli tatt mest hensyn til de som har hatt de største tapene i angrepet.

Minnestedet skal etter planen bestå av en trapp og 77 søyler i bronse. Hver av de skal være tre meter høy. Det skal være én søyle for hver av de 77 personene som ble drept i regjerings-kvartalet og på Utøya. Lengden på minnestedet blir 26 meter.

Arbeidet med å bygge minnestedet er i gang. Det er godkjent av Borgarting lagmannsrett. Det kan fortsette helt fram til en annen domstol sier at det må stoppe helt opp. Naboer har varslet at de vil anke det til Høyesterett. Mye kan tyde på at minnestedet vil være ferdig før det kommer en endelig dom i saken.

Siste utgave

På forsiden nå