Norge

Staten og bøndene er svært uenige

Staten tilbyr 962 millioner kroner i jordbruks-oppgjøret i år. Kravet fra bøndene i Norge er på mer enn det dobbelte.

Bønder i Norge har sagt at de krever 2,1 milliarder kroner i oppgjøret i år. Staten tilbyr langt mindre.

Regjeringen mener det er et godt tilbud. De sier det kan gjøre det mulig for bønder å øke inntekten med 4,5 prosent. De vil gi 490 millioner kroner på statsbudsjettet. De vil også at bøndene skal kunne tjene 400 millioner kroner ekstra på økte priser på det de lager.

– Det er urovekkende lavt, sier Lars Petter Bartnes. Han er leder i Norges Bondelag. Han er ikke fornøyd med det de har fått tilbud om fra staten. Han mener det viser at regjeringen ikke forstår det økonomiske alvoret for bønder i Norge.

Bartnes mener det er behov for mer penger for å lage mat i Norge. Han mener det er for stor forskjell på tilbud og virkeligheten for bøndene.

– Det virker ikke som om regjeringa forstår at det er stor uro i næringa, sier han.

Jordbruks-forhandlinger skjer hvert år. De er mellom bonde-organisasjoner og staten. De lager en avtale som heter jordbruks-avtalen. Den handler om hvor mye bonden skal få for råvarene sine. Det blir også bestemt hvor mye penger staten skal gi til bøndene på stats-budsjettet. Den skal også si noe om fordelingen av pengene.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå