Norge

Høyesterett behandler viktig sak for Nav-skandalen

Gjaldt europeiske regler for trygd i Norge før 2012? I så fall er mange flere dømte en del av Nav-skandalen. Torsdag behandler Høyesterett en sak som vil ha mye å si.

Torsdag behandler Høyesterett en viktig sak for den såkalte Nav-skandalen. Dommen kan gjøre at mange flere dommer blir regnet som en del av skandalen.

Over 80 saker i Nav-skandalen er på vent. Folk som ble dømt for trygde-bedrageri, har bedt om å få sakene sine behandlet på nytt. Dommen fra Høyesterett vil ha mye å si for hvordan sakene blir behandlet. I tillegg kan saken være viktig for mange flere saker der folk er dømt.

Nav tolket regler om trygd feil. De mente folk ikke hadde lov til å ta med seg støtte til utlandet. Mange ble dømt for bedrageri. Flere tusen måtte betale tilbake penger de hadde fått fra Nav. Men internasjonale regler sier at folk har lov til å ta med seg trygd til land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Feilen ble kjent høsten 2019. Da ble saker tilbake til 2012 regnet med i Nav-skandalen. Men EFTA-domstolen har sagt at de mener de europeiske reglene gjaldt i Norge fra 1994. Da ble Norge med i EØS. Saken i Høyesterett blir en prøve på hva norsk rett mener om dette.

Saken handler om en mann i 60-årene. I 2017 ble han dømt til 75 dagers fengsel for grovt trygde-bedrageri. Han hadde vært i utlandet mens han fikk arbeidsavklarings-penger. Fra mai 2010 til oktober 2012 var han i Italia i til sammen 349 dager. Han sa ikke ifra til Nav om dette.

Både forsvarer og sette-riksadvokaten har bedt om at mannen blir helt frikjent. Dermed er det mulig å gjette hva retten trolig vil bestemme. Dommen vil påvirke hva som skjer i andre saker, mener advokat Olav Lægreid.

– Straffesaker som reiser det samme hoved-spørsmålet, må løses på samme måte av andre norske domstoler, sier han til nyhetsbyrået NTB.

Høyesterett har satt av tre timer til saken torsdag.

– Det som er spesielt i denne saken, er at riksadvokaten har bedt om frifinnelse. Det betyr at påtalemyndigheten ikke kan gjøre noe annet i lignende saker, sier Lægreid.

11. mai bestemte Høyesterett at saken skulle behandles i storkammer. Da skal det være 11 dommere i saken. Til vanlig er det fem dommere. Det skal være flere fordi de mener saken er spesielt viktig. Regjeringen skal også få si sin mening om EFTA-domstolens avgjørelse. Det ble kjent tirsdag, iføle nettstedet Rett24.

Nav-skandalen handler om at Nav og regjeringen ikke forsto europeiske regler. Men også mange av de dømte i Nav-skandalen sier de har hatt trøbbel med å forstå Navs regler. Dette gjaldt én av tre dømte i de første dommene som ble oppdaget. Det viser en undersøkelse Klar Tale har gjort.

Saken i Høyesterett er spesiell. Årsaken er at den handler om ting som skjedde både før og etter 2012. Da innførte Den europeiske union (EU) en ny ordning om trygd.

Norske myndigheter sa lenge at reglene bare var blitt tolket feil etter 2012. Men blir mannen frikjent i Høyesterett, kan det komme en strøm av nye saker om trygde-bedrageri.

– Nav har snakket om at det kan dreie seg om rundt 8.000 saker. Jeg synes det høres litt lite ut, sier Lægreid.

Klar Tale har tidligere snakket med en mann fra Hellas. Også han er en del av Nav-skandalen. Mannen ble dømt for å ha tatt med trygt til utlandet både før og etter 1. juni 2012. Saken i Høyesterett blir viktig for hans sak.

– Jeg tror jeg blir frikjent. Det blir en lettelse når det skjer. Saken har gjort stor skade inni meg, sa han til Klar Tale i fjor høst.

Saken har kostet ham mye penger. Nav skulle ha sine penger tilbake. Mannen ble også dømt til å betale erstatning. Advokat-hjelp koster penger. Selv har han måttet låne penger av familien sin.

– Jeg har nesten ikke hatt mat å spise, fortalte han.

Siste utgave

På forsiden nå