Norge

Eldre holder seg friske og klarer seg selv lenger

Eldre fungerer godt i det daglige. De klarer seg selv stadig lenger. Det viser en ny rapport.

Eldre klarer seg stadig bedre selv i hverdagen. De er uavhengige til de blir stadig eldre. Det viser en ny rapport fra Folkehelse-instiuttet (FHI).

De har sett på hvor mange leveår som funksjons-friske eldre har. Antallet år økte med 4,1 år for menn og 4,6 år for kvinner. Det skjedde mellom 1995 og 2017. Det viser rapprten fra FHI.

Det betyr at flere eldre klarte å gjøre både enkle og vanskeligere ting i hverdagen. Uten hjelp fra andre. Dette fikk de eldre til lenger enn generasjonene før dem.

Eldre lever lenger enn før. I tillegg er de altså funksjons-friske lenger enn før. Dermed har eldre færre år der de er avhengige av hjelp.

– Dette er gode nyheter, sier Bjørn Heine Strand. Han er senior-etterforsker i FHI.

Kvinner har hatt størst bedring i hvor lenge de holder seg friske og uavhengige. Men de klarte seg dårligere enn menn i 1995.

Helsevesenet gir bedre behandling. Vi er blitt bedre på å hindre sykdom. Og folk har høyere utdanning enn før. I tillegg er det forskjell i fødsels-kull. Alt dette kan være mulig forklaringer på hvorfor det går bedre med de eldre. Det sier Strand.

Kvinner lever fortsatt lenger enn menn. Men forskjellen i forventet levealder har minket mellom kjønnene. I 1995 var forskjellen på 2,8 år. Nå er den på 1,8 år.

Siste utgave

På forsiden nå