Norge

Mange sliter fortsatt etter terroren på Utøya

Nesten ti år etter terroren på Utøya sliter fortsatt mange med det som skjedde. Det viser en ny studie.

Til sommeren er det ti år siden terroren på Utøya. En gruppe forskere har fulgt de som overlevde og deres pårørende. Fortsatt sliter mer enn en av tre overlevende med post-traumatisk stress. En av fem pårørende sliter også.

– Det er et veldig alvorlig tegn på at altfor mange sliter med problemene i lengre tid. Det sier Grete Dyb til nyhetsbyrået NTB.

Hun leder en gruppe forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). De har fulgt Utøya-overlevende og pårørende siden 2011. I fire runder har de gjort intervjuer med dem. Den siste runden ble gjort i fjor.

Dyb forteller at det er like mange som sliter i siste runde som i den andre runden. Den ble gjort 14 måneder etter terroren.

Mange av de overlevende preges av hendelsen i det daglige. Det kan ha gjort at hverdagen har blitt vanskeligere for dem.

Studien viser at nesten halvparten har slitt med angst og depresjon. Like mange sier de har hatt problemer med søvn. Omtrent en av tre sier de har hatt sterk hodepine.

I tillegg sier en av tre overlevende at de mangler tilgang til nødvendig helsehjelp.

– Etter ett år mistet mange oppfølgingen de fikk ute i kommunene. Helsedirektoratet mente det ikke lenger var nødvendig. Det var en veldig optimistisk vurdering. Mange slet mer etter det første året. Samtidig som helsehjelpen forsvant. Vi vet også noen manglet tilbud om tilpasset hjelp, sier Dyb.

Hun sier at det aldri er for sent å be om hjelp. Og at det finnes tilpasset hjelp som virker.

Lisbeth Røyneland er leder i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene. Hun synes det er trist at så mange fortsatt sliter. Det viser at hjelpen fortsatt trengs, mener hun.

Røyneland forteller om enda et funn i studien. En av tre overlevende har fått hat eller trusler. Det synes hun er skremmende.

– De overlevende kan få hjelp av støttegruppa for å takle trusler, sier Røyneland.

Omtrent ni av ti sier at de har fått nesten så mye støtte og kjærlighet som de ønsker, ifølge studien.

Siste utgave

På forsiden nå