Norge

Dette er de nye reglene fra 1. juli

Har du oversikt over nye regler og priser fra 1. juli? Du kan se en oversikt her.

1. juli er en dato da flere lover og regler blir endret. Det skjer hvert eneste år, og 2021 er ikke noe unntak. Det kommer også flere endringer som kan både tjene og tape penger på.

---

Boligsparing for unge (BSU) får en ny regel. Nå blir det mulig å bruke penger fra BSU-kontoen til å pusse opp. Tidligere har det vært et krav om pengene ble brukt til å kjøpe en bolig.

---

---

Det skal koste mindre å reise med ferje. Det skal koste 25 prosent mindre. På lengre sikt skal prisene bli halvert.

---

---

Brus blir billigere. Det skjer fordi det er slutt på sukkeravgift på drikke uten alkohol. Én liter brus vil koste 2,09 kroner mindre.

---

---

De som har studielån, burde ha låst eller bundet renta før 1. juli. Da øker renta du får hvis du vil binde den for noen år fram i tid. Fastrenten i Lånekassen stiger. Den flytende renten holder seg stabil, men de tre fastrentene i Lånekassen øker fra 1. juli.

---

---

I noen yrker blir det ny minstelønn. Det gjelder for ni bransjer. Der blir det lover for hva lønna og arbeidsforholdene skal være. Det gjelder folk som jobber innen:

- Byggfag.

- Skips- og verfts-industri.

- Jordbruk og gartneri.

- Renhold.

- Fiske-industrien.

- Elektrofag.

- Godstransport på vei.

- Persontransport med turbil.

- Overnatting, servering og catering.

---

---

Det blir strengere straff for å dele nakenbilder eller voldsfilmer av andre enn deg selv. Folk som deler slike filmer eller bilder kan nå bli to år i fengsel. Det skal også gjelde for lydopptak. Det som blir delt må være åpenbart privat, eller så må det være krenkende for at loven skal gjelde.

---

---

I alle nye bygg blir det krav om at ting skal være klart for lading av elbiler. Det må være gjort klart for å legge blant annet ledninger til parkeringsplassene som hører til bygget. Målet er at det skal bli lett for folk å montere et ladepunkt.

---

---

Mange har krevd nye regler for elsparkesykler. Fra 1. juli kommer det flere regler. Da kan det bli satt opp flere skilt. Både om regler for parkering, fart og om det er lov å kjøre på elsparkesykkel akkurat der. Folk på elsparkesykkel kan også få bot for å bryte reglene.

---

---

Barn og unge under 16 år kan kjøre fortere med båt uten å bli straffet. Fram til nå har regelen vært at de må ha en motor under 10 hestekrefter, og kjøre saktere enn 10 knop. Grensa på 10 knop blir fjernet 1. juli. Årsaken er at det kan være vanskelig å vite nøyaktig om du kjører like over eller like under fartsgrensa.

---

---

Flere bomstasjoner blir fjernet. Det blir brukt 713 millioner kroner på å fjerne seks slike prosjekter fra 1.juli:

- Fylkesveg 255 mellom Jørstad og Segelstad bru. Den er mellom Lillehammer og Gausdal i Innlandet fylke.

- E6 og E18 Østfold-pakken. Det er et vegprosjekt i Østfold i Viken fylke.

- Fylkesveg 311 Presterødbakken. Den er i Tønsberg i Vestfold og Telemark fylke.

- Fylkesveg 34 mellom Grime og Vesleelva. Den er mellom Dokka og Gjøvik i Innlandet fylke.

- T-forbindelsen. Det er et vegprosjekt mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund i Rogaland fylke.

- Finnfast. Det er et vegprosjekt mellom Finnøy og Rennesøy i Rogaland fylke.

---

---

Den øverste lederen for norsk administrasjon på Svalbard får ny tittel. Den var Sysselmannen. Nå er den Sysselmester. Det er for å gjøre det til en kjønnsnøytral tittel.

---

---

En annen stor endring skal skje 3. juli. Da blir det forbudt med blant annet bestikk, bomullspinner og sugerør i plast. Det gjelder også andre ting i plast som er laget for å bli brukt bare én gang. Beholdere for mat og drikke som er laget av isopor blir også forbudt.

Det blir unntak for bomullspinner og sugerør som blir brukt som medisinsk utstyr.

---


Siste utgave

På forsiden nå